542-0509/01 – Mechanical processes (MP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIV0024 Ing. Jan Diviš
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

=============================

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

V předmětu „Mechanické procesy – obecné zákonitosti“ budou studenti zapojeni do hledání širších souvislostí vývoje technických systémů. Při stále narůstající rychlosti zavádění špičkových technických inovací do praxe jsou stále zkracovány i jejich cykly. Pro konkurence schopné inženýry je nutné vytvořit si dlouhodobou databázi obecných zákonitostí a schopnost identifikovat souvislosti a návaznosti mezi nimi. To jim umožní rychlé nabývání a pochopení nových zákonitostí a schopnost jejich aplikovatelnost v oboru, ve kterém budou angažováni. Předmět se vyznačuje zaměřením na samostatnou práci s novými informacemi a jejich kritické vyhodnocování, což jim umožní rozvoj individuálních schopností pro budoucí inovace.

Compulsory literature:

PIETSCH W. Agglomertaion in Industry, Occurrence and Applications. Wiley-VCH 2005. ISBN 3-527-30582-3 KAYE, B.H. Characterization of Powders and Aerosols. Wiley-VCH 1999. ISBN 3-527-28853-8 PIETSCH W Agglomeration Processes. Wiley-VCH 2002. ISBN 3-527-30369-3 MERKUS H., MEESTER G. Production, Handling and Characterization of Particulate Materials. Springer International Publishing. 2015. ISBN: 9783319209494.

Recommended literature:

KUMAR, K., ZINDANI, D., DAVIM J. Paulo. Advanced Machining and Manufacturing Processes. Springer, ISBN 978-3-319-76075-9. ARNOLD P., MCLEAN C., ARNOLD G.; ROBERTS A. W. Bulk solids: storage, flow and handling. Tunra, 1978. Mc GLINCHEY D. Bulk solids handling. Wiley-Blackwell, 2008. Reicks A., Myers M.T., eds. Bulk Material Handling by Conveyor Belt 5. SME, 2004.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

1.Modelování vybraného procesu 2.Validace modelu vybraného procesu Ústní zkouška

E-learning

Other requirements

=============================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

=============================

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2023/2024 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  33 3
Mandatory attendence participation: participation in lectures

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: preparation of the report

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH K Czech Most 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2020/2021 Summer