542-0510/01 – Inženýrské inovace v procesním inženýrství (IIPI)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GEL021 Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty využívat jejich přirozenou inteligenci, fantazii k tvorbě a řešení vynálezeckých inovačních zadaní. Taková zadání umožňují projektantům a konstruktérům přistupovat k řešení zadání inovativně a realizovat návrhy na vysoké inovační úrovni. Studenti pracují v řešitelských týmech, kde se učí formy cílené komunikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět „Inženýrské inovace v procesním inženýrství“ navazuje na dříve diskutované otázky výchozí strategie začínajícího inovátora. V tomto kurzu student získá dovednosti z oblasti formulace vynálezeckých úloh vyšších řádů zaměřených na procesní inženýrství. Základem úspěšnosti práce je schopnost studenta oslovit ostatní účastníky kurzu ke generování trendů technické evoluce s predikce dalšího inovačního vývoje. Příkladně provedením funkční analýzy „konkrétního zařízení a v něm probíhajícího procesu“ s cílem zvyšování ideality řešení je dosažení popisu ideálního řešení, k čemuž se opětovnou cestou integrují okrajové podmínky vyrobitelného prototypu. Studenti seznámeni s vývojovými stadií technických systémů a zákonitostmi jejich vývoje. K hlubšímu pochopení bude studentům zkušenými vynálezci a původci mnoha úspěšných patentů přednášen vývoj procesů v dopravě, procesním inženýrství, technických systémech v širších souvislostech tak, aby byli schopni identifikovat vývojové trendy a odhadnou směry dalších inovací s využitím znalosti na úrovni současné vědy a techniky. Cílem společně vynaloženého úsilí je vyhledání vlastních vynálezeckých zadání, jejich formulace, řešení a příprava možné eventuální přihlášky patentu. U nejúspěšnějších řešení budou podány přihlášky na Úřad průmyslového vlastnictví a tím zahájeno řízení k udělení patentu.

Povinná literatura:

ADREJSEK, K.: Algoritmy vynalézání II, Resortní vzdělávací středisko FMPE, Havířov, 1985 BUŠOV,B. a kol.: Tvorba a řešení inovačních zadání, Indus TRIZ International, Ltd. Učební text ADREJSEK, K.: Algoritmy vynalézání II, Resortní vzdělávací středisko FMPE, Havířov, 1985 MANN, DARRELL L.: Hands-On Systematic Innovation, ISBN 90-77071-02-4, 2003

Doporučená literatura:

Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví (ve znění změn na základě zák. č. 250/2014 Sb.) (pdf, 202 kB) Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (pdf, 135 kB) Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (s účinností od 1. 1. 2019) (pdf, 436 kB) Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, (pdf, 287 kB) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, (pdf, 419 kB) Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, (pdf, 120 kB) Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů (pdf, 135 kB) Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, (pdf, 170 kB) Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů.(pdf, 299 kB) Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, (pdf, 244 kB) Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (ve znění změn na základě zák. č. 250/2014 Sb.) (pdf, 1,1 MB) https://upv.cz/cs/pravni-predpisy/narodni/zakony.html Zákon č. 121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121 https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Presentace zápočtového programu. Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pokročilejší pojmy z oblasti průmyslového práva 2. Rozdíly mezi patentem a užitným vzorem. Co se dá chránit patentem. 3.Struktura předmětu patentu v příkladech a aplikacích z procesního inženýrství surovin 4. Pokročilejší patentové rešerše, časopisecké rešerše, firemní rešerše 5. Průzkum trhu, možnosti uplatnění inovací vyšších 6. Zadání zápočtových programů, Brainstorming 7. Formulace vynálezeckých, potřeba a nutnost inovativního přístupu 8. Příklady formulace vynálezeckých zadání a úloh – vynálezy měnící svět 9. Posunutí stavu formulace základních stavebních kamenů po 3 letech mezi základním a pokročilým kurzem, nové objevy, zásadní patenty z oboru 10. Důsledky uplatnění autorského práva ve školství, jeho charakteristika a specifika 11. Individuální konzultace k formulaci navržených předmětů patentů původních individuálních technických řešení 12. Porušování a vymáhání práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, konzultace k zápočtovým programům 13. Vývojová etapa po 3.letech k vývojovým směrům v procesním inženýrství, jak pokročil projekt Průmysl 4.0Stav VaV v ČR, inovační podnikání v ČR, v EU

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: odevzdání reportu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní