542-0512/01 – Simulace procesních systémů (SPS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Rozbroj, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FS, FASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLO060 Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je seznámen s komplexním přístupem k modelování partikulárních látek v rámci procesních systémů pomocí metody diskrétních prvků (DEM). Dovede stanovit potřebné vstupní parametry pro DEM, provést kalibraci virtuálního partikulárního materiálu a validovat simulovaný procesní systém.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje studenty s numerickou simulační metodou diskrétních prvků (DEM). V průběhu studia se posluchači seznámí se základní klasifikací partikulárních hmot a se stanovením vstupních parametrů pro DEM, vycházejících z mechanicko-fyzikálních vlastností partikulárních látek. Je postupně popsán celý proces numerického modelování včetně kalibračních a validačních postupů. Celý teoretický základ modelování je v závěru předmětu aplikován na procesní systémy z oblasti geologického inženýrství a úpravnictví.

Povinná literatura:

Gelnar, D., Zegzulka, J. Discrete Element Method in the Design of Transport Systems. Springer International Publishing, 2019. ISBN 978-3-030-05712-1. O’sullivan Catherine. Particulate Discrete Element Modelling: A Geomechanics Perspective. Spon Press, 2011. ISBN 978-0-415-49036-8 Polák, Jaromír, Jiří Pavliska A Aleš Slíva. Dopravní a manipulační zařízení I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0043-8. Polák, Jaromír, Karel Bailotti, Jiří Pavliska A Leopold Hrabovský. Dopravní a manipulační zařízení II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0493-X.

Doporučená literatura:

Zegzulka, J. Mechanika sypkých hmot. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0699-1. Jasaň, V., Lemesányi, L.: Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. Schulze, D. Flow Properties of Powders and Bulk Solids. 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 zápočtové projekty s jejich úspěšnou obhajobou před skupinou Zkouška s písemnou a ústní části

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, vypracování programu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, sypké hmoty a jejich klasifikace v procesních systémech 2. Metoda diskrétních prvků - úvod, historie, komerční využití, věda a výzkum 3. Kontaktní modely a jejich využití 4. Vstupní parametry a jejich experimentální stanovení 5. Definování virtuální partikulární hmoty 6. Kalibrace virtuálního materiálu a optimalizace vstupních dat 7. Validace dopravních, manipulačních, skladovacích a procesních systémů 8. Vizualizace a analýza dat 9. Simulace dopravních a manipulačních zařízení v procesních systémech 10. Simulace skladovacích zařízení v procesních systémech 11. Simulace mísících procesů 12. Simulace separačních procesů, simulace drtících, rozpojovacích a úpravnických procesů 13. Pokročilé DEM modelování a propojení s jinými numerickými metodami (CFD, FEM, MBD)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: připrava reportu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.