542-0513/01 – Procesní zařízení II (PZII)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s principy funkce běžně používaných procesních zařízení pro separaci, mísení a fluidizaci sypkých hmot.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s zařízeními používanými v ruzných procesních linkách, jako jsou separační, mísící a filtrační zařízení a prostředků pro manipulaci ve vztahu k procesními zařízením. Student se seznámí s základními prostředky pro separaci a mísení sypkých hmot,jejich konstrukcí a technologickými výpočty. Součástí výuky je rovněž seznámení se s problematikou fluidizace sypkých hmot.

Povinná literatura:

ZEGZULKA, J. Mechanics of bulk materials, Version 1. Ostrava: VŠB - Technical university, 2004, 186 p. ISBN 80-248-0699-1. SEVILLE, J.P.K. Procesising of particulate solids, Blackie academic &professional, London, 1997, ISBN 0-7514-0376-8. PEŠAT, Z. Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. POLÁK,J.,BAILOTTI,K.,PAVLISKA,J.,HRABOVSKÝ,L. Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB-TUO, 2003.

Doporučená literatura:

MCGLINCHEY, D. Bulk solids handling. Wiley-Blackwell, 2008. ISBN-10: 1405158255 SMETANA, J. VESELÝ, J. Projektování průmyslových závodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990. 114s. ZELENKA, A. KRÁL, M. Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT Praha, 1995. 365s. ISSN 0039-2456 DOSPIVA P., VAŠÍČEK V., SLÁČAL J. Stavby na poddolovaném území (metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob), ČKAIT, ISBN 80-87093-10-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Doporučení studentům: Konzultovat problematiku obou programů průběžně s vedoucím cvičení. Doporučuje se programy odevzdat dříve než v posledním týdnu výuky. Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Forma 2 testů s vypracovanou rešerší.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky separace materiálu 2. Fluidizace materiálu, rozdělení fluidizovaných materiálů 3. Určení minimální fludizační rychlosti 4. Prostředky pro fluidní dopravu, druhy, konstrukce 5. Podtlakové fluidní procesy, zařízení 6. Přetlakové fluidní procesy, zařízení 7. Filtry, druhy, použití 8. Konstrukce filtrů, mechanické filtry a nemechanické principy 9. Mechanismy mísení, Hodnocení homogenit, Kinetika a průběh mísení 10. Míchací zařízení, konstrukce, princip, volba mísiče, segregace 11. Saparace materiálů, Způsoby separace materiálu 12. Separace magnetických materiálů, Magnetické separátory, bubny, rampy, tyče, použití, konstrukce 13. Separace nemagnetických materiálu, metody, principy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: odevzdání reportu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní