542-0514/01 – Procesní zařízení I (PZI)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. David Žurovec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Žurovec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
PRO0054 Ing. Rostislav Prokeš
SME0075 Ing. Lukáš Smetana
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou schopni provést hlubší teoretickou analýzu zdrobňovacích a třídících procesů. Orientují se v metodách matematického modelování zdrobňovacích procesů a jsou schopni s využitím příslušného softvarového vybavení provést návrh technologického schématu včetně jeho bilance.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje teoretické znalosti v oblasti zdrobňování a třídění a je věnován zejména metodám matematického modelování procesů zdrobňování a třídění nerostných surovin.

Povinná literatura:

KING, R. P., C. L. SCHNEIDER a E. A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2012. ISBN 978-0-87335-345-8. HLAVÁČEK, Vladimír, Vladimír VÁCLAVEK a Milan KUBÍČEK. Bilanční a simulační výpočty složitých procesů chemické technologie. Praha: Academia, 1979. Modeling and Simulation of Mineral Processing Systems: An online tutorial for learning Modsim [online]. Mineral Technologies International, 2019 [cit. 2019-08-26]. Dostupné z: http://www.mineraltech.com/MODSIM/ModsimTraining/Software/Software.html HANGOS, K. M. and I. T. CAMERON. Process modelling and model analysis. San Diego: Academic Press, 2001. ISBN 0-12-156931-4.

Doporučená literatura:

DEHLING, Herold, Timo GOTTSCHALK a Alex C. HOFFMANN. Stochastic modelling in process technology. London: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-444-52026-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování výpočetních programů ze cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti teoretických základů zdrobňovacích a třídících procesů, schopnost modelovat a navrhovat základní typy strojního zařízení vzhledem k technologickým požadavkům.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Teoretický popis zdrobňovacích systémů 2.Základní poznatky o modelování zdrobňovacích procesů 3.Matematické modely zdrobňovacích procesů 4.Matematické modelování drtících a mlecích systémů 5.Matematické modelování čelisťových a kuželových drtičů 6.Matematické modelování kulových a tyčových mlýnů 7.Matematické modelování autogenních a semiautogenních mlýnů 8.Teoretický popis mechanického třídění 9.Matematické modelování mechanických třídičů 10.Teoretický popis hydraulické klasifikace 11.Matematické modelování mechanických klasifikátorů 12.Matematické modelování hydrocyklonů 13.Software BRUNO pro modelování drtících, mlecích a třídících zařízení. Software USIMPAC pro modelování úpravnických procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: odevzdání reportu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní