542-0515/01 – Procesní zařízení III (PZIII)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou schopni provést hlubší teoretickou analýzu procesů oddělování tuhé a kapalné fáze. Orientují se v metodách matematického modelování těchto procesů a jsou schopni s využitím příslušného softwarového vybavení provést návrh technologického schématu včetně jeho bilance.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje teoretické znalosti v oblasti mechanických procesů vzájemného oddělování kapalné a tuhé fáze. Je věnován teoretickému popisu pohybu částic materiálu ve hmotném prostředí a aplikaci teoretických poznatků při návrhu a modelování separačních technologií (zahušťování, filtrace, centrifugace).

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří. Pomocné procesy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-409-1. NOVÁČEK, Jiří. Pomocné procesy II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-480-6. HASAL, Pavel, Igor SCHREIBER a Dalimil ŠNITA. Chemické inženýrství I. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. ISBN 978-80-7080-002-7. KING, R. P., C. L. SCHNEIDER and E. A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2012. ISBN 978-0-87335-345-8.

Doporučená literatura:

RUSSELL, David L. Practical wastewater treatment. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2006. ISBN 978-0-471-78044-1. BÚGEL, Milan. Pomocné úpravnické procesy. Košice: Ediční středisko VŠT Košice, 1983. GUPTA, A and D.S. YAN. Mineral processing design and operation an introduction. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 9780444516367. ŘEPKA, Vlastimil. Návody do cvičení z pomocných procesů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1997. ISBN 80-7078-414-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených výpočetních programů.Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti teoretických základů procesů separace tuhé a kapalné fáze a je schopen provést technologické výpočty včetně návrhu technologických zařízení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Metody vzájemného oddělování tuhé fáze a kapaliny. Definice základních pojmů. 2.Sedimentace. Pohyb samostatné částice v neomezené kapalině 3.Sedimentační rychlost jednotlivé částice v neomezené kapalině 4.Sedimentace suspenzí. Nerušená a rušená sedimentace. 5.Zařízení pro kontinuální sedimentaci 6.Základní modely pro popis sedimentačního procesu 7.Simulace kontinuálních zahušťovačů 8.Filtrace. Proudění tekutiny stabilní vrstvou zrnitého materiálu. 9.Matematický popis procesu vrstvou zrnitého materiálu 10.Filtrační rovnice a její závislost na podmínkách filtrace 11.Zařízení pro filtraci 12.Odvodňování v odstředivém poli. Usazování kulovité částice v odstředivém poli. 13.Zařízení pro odvodňování v odstředivém poli 14.Software USIMPAC pro modelování odvodňovacích zařízení

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku