542-0515/01 – Procesní zařízení III (PZIII)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou schopni provést hlubší teoretickou analýzu procesů oddělování tuhé a kapalné fáze. Orientují se v metodách matematického modelování těchto procesů a jsou schopni s využitím příslušného softwarového vybavení provést návrh technologického schématu včetně jeho bilance.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje teoretické znalosti v oblasti mechanických procesů vzájemného oddělování kapalné a tuhé fáze. Je věnován teoretickému popisu pohybu částic materiálu ve hmotném prostředí a aplikaci teoretických poznatků při návrhu a modelování separačních technologií (zahušťování, filtrace, centrifugace).

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří. Pomocné procesy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-409-1. NOVÁČEK, Jiří. Pomocné procesy II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-480-6. HASAL, Pavel, Igor SCHREIBER a Dalimil ŠNITA. Chemické inženýrství I. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. ISBN 978-80-7080-002-7. KING, R. P., C. L. SCHNEIDER and E. A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2012. ISBN 978-0-87335-345-8.

Doporučená literatura:

RUSSELL, David L. Practical wastewater treatment. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2006. ISBN 978-0-471-78044-1. BÚGEL, Milan. Pomocné úpravnické procesy. Košice: Ediční středisko VŠT Košice, 1983. GUPTA, A and D.S. YAN. Mineral processing design and operation an introduction. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 9780444516367. ŘEPKA, Vlastimil. Návody do cvičení z pomocných procesů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1997. ISBN 80-7078-414-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených výpočetních programů.Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti teoretických základů procesů separace tuhé a kapalné fáze a je schopen provést technologické výpočty včetně návrhu technologických zařízení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Metody vzájemného oddělování tuhé fáze a kapaliny. Definice základních pojmů. 2.Sedimentace. Pohyb samostatné částice v neomezené kapalině 3.Sedimentační rychlost jednotlivé částice v neomezené kapalině 4.Sedimentace suspenzí. Nerušená a rušená sedimentace. 5.Zařízení pro kontinuální sedimentaci 6.Základní modely pro popis sedimentačního procesu 7.Simulace kontinuálních zahušťovačů 8.Filtrace. Proudění tekutiny stabilní vrstvou zrnitého materiálu. 9.Matematický popis procesu vrstvou zrnitého materiálu 10.Filtrační rovnice a její závislost na podmínkách filtrace 11.Zařízení pro filtraci 12.Odvodňování v odstředivém poli. Usazování kulovité částice v odstředivém poli. 13.Zařízení pro odvodňování v odstředivém poli 14.Software USIMPAC pro modelování odvodňovacích zařízení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  31
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení, maximální omluvená neúčast 15%, odevzdání správně vyřešených protokolů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku