542-0515/01 – Procesní zařízení III (PZIII)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLO060 Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou schopni provést hlubší teoretickou analýzu procesů oddělování tuhé a kapalné fáze. Orientují se v metodách matematického modelování těchto procesů a jsou schopni s využitím příslušného softwarového vybavení provést návrh technologického schématu včetně jeho bilance.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje teoretické znalosti v oblasti mechanických procesů vzájemného oddělování kapalné a tuhé fáze. Je věnován teoretickému popisu pohybu částic materiálu ve hmotném prostředí a aplikaci teoretických poznatků při návrhu a modelování separačních technologií (zahušťování, filtrace, centrifugace).

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří. Pomocné procesy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-409-1. NOVÁČEK, Jiří. Pomocné procesy II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-480-6. HASAL, Pavel, Igor SCHREIBER a Dalimil ŠNITA. Chemické inženýrství I. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. ISBN 978-80-7080-002-7. KING, R. P., C. L. SCHNEIDER and E. A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2012. ISBN 978-0-87335-345-8.

Doporučená literatura:

RUSSELL, David L. Practical wastewater treatment. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2006. ISBN 978-0-471-78044-1. BÚGEL, Milan. Pomocné úpravnické procesy. Košice: Ediční středisko VŠT Košice, 1983. GUPTA, A and D.S. YAN. Mineral processing design and operation an introduction. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 9780444516367. ŘEPKA, Vlastimil. Návody do cvičení z pomocných procesů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1997. ISBN 80-7078-414-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených výpočetních programů.Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti teoretických základů procesů separace tuhé a kapalné fáze a je schopen provést technologické výpočty včetně návrhu technologických zařízení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Metody vzájemného oddělování tuhé fáze a kapaliny. Definice základních pojmů. 2.Sedimentace. Pohyb samostatné částice v neomezené kapalině 3.Sedimentační rychlost jednotlivé částice v neomezené kapalině 4.Sedimentace suspenzí. Nerušená a rušená sedimentace. 5.Zařízení pro kontinuální sedimentaci 6.Základní modely pro popis sedimentačního procesu 7.Simulace kontinuálních zahušťovačů 8.Filtrace. Proudění tekutiny stabilní vrstvou zrnitého materiálu. 9.Matematický popis procesu vrstvou zrnitého materiálu 10.Filtrační rovnice a její závislost na podmínkách filtrace 11.Zařízení pro filtraci 12.Odvodňování v odstředivém poli. Usazování kulovité částice v odstředivém poli. 13.Zařízení pro odvodňování v odstředivém poli

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: odevzdání reportu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní