542-0517/01 – Laboratorní cvičení (LC)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity3
Garant předmětuIng. Jiří Rozbroj, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIV0024 Ing. Jan Diviš
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+28
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je ověření teoretických znalostí, získaných na přednáškách a prohloubení praktických dovedností studentů.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V rámci předmětu jsou na praktické bázi ověřovány teoretické znalosti studentů a prohlubovány jejich praktické dovednosti v oblasti úpravy nerostných surovin a odpadů.

Povinná literatura:

KOZÁK, Jiří a František TICHÁNEK. Přípravné úpravnické procesy: návody do cvičení pro 3. ročník oboru Úprava nerostných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1990. KOZÁK, Jiří. Úpravnická technologická analýza: návody do cvičení pro 2. ročník oboru Úprava nerostných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1984. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-119-X. SUBBA RAO, D. V. Minerals and coal: process calculations. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group,2016. ISBN 9781315225524.

Doporučená literatura:

BLÁHOVÁ, Oldřiška. Pomocné úpravnické procesy: návody na cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. KOZÁK, Jiří. Úpravnická technologická analýza: tabulky a rastry do cvičení pro 2. a 3. ročník oboru Úprava nerostných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. HEBÁK, Petr a Jiří HUSTOPECKÝ. Průvodce moderními statistickými metodami. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00534-5. MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Statistical Data Analysis: A Practical Guide. Woodhead Pub. India Pvt Limited, 2011. ISBN 0857091093.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti odevzdávají správně vyřešené protokoly z laboratorních cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti prokazují znalosti metod pro hodnocení upravitelnosti surovin

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hodnocení drtitelnosti nerostných surovin 2. Hodnocení melitelnosti nerostných surovin 3. Hodnocení gravitační upravitelnosti nerostných surovin (plavící rozbor) 4. Hodnocení gravitační upravitelnosti nerostných surovin (vyhodnocení plavícího rozboru křivkami upravitelnosti) 5. Hodnocení magnetické upravitelnosti nerostných surovin (frakční magnetické analýza) 6. Hodnocení magnetické upravitelnosti nerostných surovin (vyhodnocení upravitelnosti křivkami upravitelnosti) 7. Hodnocení flotační upravitelnosti nerostných surovin (frakční flotace) 8. Hodnocení flotační upravitelnosti nerostných surovin (vyhodnocení křivkami flotovatelnosti) 9. Plánovaný experiment pro ověření optimálních podmínek rozdružování surovin 10.Plánovaný experiment pro ověření optimálních podmínek rozdružování surovin 11.Vyhodnocení plánovaného experimentu metodou analýzy rozptylu 12.Vyhodnocení plánovaného experimentu metodou regresní analýzy a výsledkových ploch 13.Hodnocení účinnosti separačních procesů (metoda výtěžností, metodou dělících křivek)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování reportů a protokolů z měření.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní