542-0518/01 – Vybrané kapitoly z obecné a anorganické chemie (VKOACH)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DED0024 doc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšíření teoretických znalostí studenta z oboru obecné a anorganické chemie. Student si doplní znalosti z chemie pro pochopení širších souvislostí v oboru Procesní inženýrství v oblasti surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Vybrané kapitoly z obecné a anorganické chemie dává teoretický základ chemických a fyzikálních procesů pro další studium v oboru Procesní inženýrství v oblasti surovin. Obsahem předmětu je struktura atomů a víceatomových molekul, koordinační sloučeniny, teorie kyselin a bází, vazba v pevných látkách, základy chemie pevných látek, chemická rovnováha a katalýza, základy elektrochemie. V neposlední řadě jsou probírány základní instrumentační techniky, které se používají pro studium a charakterizaci pevných látek.

Povinná literatura:

HOUSECROFT, C.E., SHARPE, A.G. Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014. FLEMR, V. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT Praha, 2011. ATKINS, P., DE PAULA, J. Fyzikální chemie, Praha 2013. WELLER, M., OVERTON, T., ROURKE, J. Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 7th edition, 2018.

Doporučená literatura:

MUCK, A. Základy strukturní anorganické chemie, Academia, 2006. STRAKA, P. Obecná chemie, Paseka, 1995. KRATOCHVÍL, B. Chemie a fyzika pevných látek I. VŠCHT Praha (2. vydání, 1994), ISBN:80-7080-196-4. MÜLLER, U. Inorganic Structural Chemistry, 2nd Edition, Wiley, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student se pravidelně účastní kontrolních testů během cvičení. Ověření dosažených výsledků je dáno písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelně se účastní přednášek i cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavba atomu, teorie elektronové struktury atomů a iontů, vlastnosti odvozené z elektronové konfigurace. 2. Acidobazické vlastnosti, hydrolýza, rozpustnosti solí, pH. 3. Lewisova teorie kyselin a zásad, mechanismy reakcí Lewisových kyselin a bází. 4. Oxidačně-redukční reakce, základy elektrochemie. 5. Homogenní a heterogenní rovnováha, katalýza. 6. Komplexy přechodných kovů, struktura, vazba, vlastnosti. 7. Komplexy přechodných kovů, koordinační rovnováhy a reakční mechanismy. 8. Základy krystalochemie. Strukturní typy. Krystalové poruchy. 9. Symetrie a struktura krystalických látek. 10. Metody strukturně-fázové analýzy. 11. Metody elektronové mikroskopie. 12. Spektroskopické metody analýzy látek. 13. Metody analýzy velikosti částic.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: odevzdání reportu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní