542-0519/01 – Základy nanotechnologii (ZN)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DED0024 doc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy nanotechnologií a nanomateriálů. Získají znalosti, které jim umožní pochopení širších souvislostí a možné budoucí aplikace ve studovaném oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu budou studovány základní pojmy a definice z oboru Nanotechnologií, klasifikace nanomateriálů, chemické a fyzikální vlastnosti a metody přípravy. Dále budou studovány aplikace nanomateriálů, jejich toxikologické účinky a negativní vliv na životní prostředí. Součástí náplně předmětu bude rovněž diskuze k legislativě týkající se nanotechnologií.

Povinná literatura:

NATELSON, D. Nanostructures and Nanotechnology, 2015, Cambridge University Press, pp. 639, ISBN: 0521877008. PRASAD, M., KUMAR, V., KUMAR, M. Nanotechnology, 2017, Springer Verlag, Singapore, pp. 344, ISBN: 9811046778. VOLLATH, D. Nanomaterials: An Introduction to Synthesis, Properties and Applications 2nd Edition, 2013, Wiley-VCH; 2 edition, pp. 386, ISBN: 978-3527333790. DIALLO, M. S., FROMER, N. A., JHON, M. S. Nanotechnology for Sustainable Development, 2016, Springer International Publishing AG, pp. 404, ISBN: 3319381199.

Doporučená literatura:

RICKERBY, D. Nanotechnology for Sustainable Manufacturing, 2014, CRC Press, pp. 316, ISBN: 978148221482. GOGOTSI, Y. Nanomaterials Handbook, 2017, CRC Press, pp. 712, ISBN: 9781498703062. MURTY, B.S., SHANKAR, P., RAJ, B., RATH, B.B., MURDAY, J. Textbook of Nanoscience and Nanotechnology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 244, ISBN: 978-3-642-28029-0. TECHNICKÉ NORMY, ČSN, třída 0120 - Nanotechnologie.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práci na zadané téma v oboru nanotechnologií.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do nanotechnologií a nanomateriálů, historie nanotechnologií. 2. Základní pojmy a definice, legislativa 3. Klasifikace nanomateriálů 4. Struktura a základní vlastnosti nanomateriálů 5. Syntéza nanomateriálů "top-down" 6. Syntéza nanomateriálů "bottom-up" 7. Fyzikální metody přípravy nanomateriálů 8. Chemické metody přípravy nanomateriálů 9. Charakterizace nanomateriálů - chemické metody analýzy 10. Charakterizace nanomateriálů - fázová a strukturní analýza 11. Aplikace nanomateriálů 12. Toxikologie nanomateriálů 13. Vliv nanomateriálů na prostředí. Legislativa a udržitelný rozvoj

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: odevzdání reportu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.