542-0520/01 – Chemické procesy (CHP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti chemických procesů, které probíhají při zpracování a úpravách surovin. Student získá schopnost porozumět procesům, které probíhají při technologických postupech a bude schopen na základě znalostí chemických proces vyhodnotit vhodný technologický postup úpravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled principů metod používaných při zpracování surovin. Přednášky zahrnují způsoby separace heterogenních směsí, fyzikální a chemické způsoby obohacování surovin a další operace z hlediska fyzikálně chemických principů.

Povinná literatura:

MRNKA, M., KUCHLER, M., SCHRÖTTEROVÁ, D. Komplexní zpracování nerostných surovin, skripta VŠCHT Parbubice, 1988. JELÍNEK, L. a kol. Desalinační a separační metody v úpravě vody, skripta VŠCHT Praha, 2008. HOVORKA F. Technologie chemických látek, skripta VŠCHT Praha, 2005. RAO, D.V.S. Textbook Of Mineral Processing, Scientific Publisher, 2017

Doporučená literatura:

ATKINS, P., DE PAULA, J. Fyzikální chemie, VŠCHT v Praze, 1. vydání, 2013. SKUSE, D.R. Speciality Chemicals in Mineral Processing. Royal Society of Chemistry, 2002. DRZYMALA, J. Mineral processing: foundations of theory and practice of minerallurgy. University of Technology, 2007. WANG, L. K., HUNG, Y.-T., SHAMMAS, N.K. (Eds.) Advanced Physicochemical Treatment Processes, Humana Press, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky jsou ověřovány formou kontrolních testů v průběhu semestru, a dále písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student pravidelně dochází na přednášky a cvičení (90% účast).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, klasifikace separačních metod, princip separačních metod 2. Úprava nerostných surovin 3. Fyzikálně-chemické způsoby rozdružování 4. Pyrometalurgické procesy 5. Loužení - termodynamika a kinetika loužení 6. Loužení - průmyslové postupy a zařízení, podzemní loužení, bakteriologické loužení 7. Kapalinová extrakce - teorie extrakčních rovnováh, extrakční činidla, membránová extrakce 8. Extrakce pro průmyslové aplikace, superkritická extrakce 9. Sorpce a iontová výměna - teorie adsorpce a iontové výměny 10 Typy sorbentů a ionexů, proces iontové výměny, iontová flotace, průmyslové aplikace 11. Membránové separace 12. Elektrochemické procesy 13. Krystalizace - kinetika nukleace a růstu krystalu, typy krystalizačních zařízení 14. Srážení - teorie srážení, zrání sraženiny, srážecí techniky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: 80% účasti na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání správně vyřešených protokolů. Doporučená účast na semináři.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.