542-0521/01 – Projektování procesních linek (ppl)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLO060 Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy a metodikou projektování procesních linek s ohledem na jejich produktivitu a kvalitu výroby. Důraz bude kladen na rozšíření a prohloubení znalostí v oblasti projektování

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá prohlubováním principů projektování vztaženými na návrh procesních linek. Předmět propojuje teoretický základ, s platnou legislativou a základními znalostmi z technického kreslení.

Povinná literatura:

SCHULZE, D. Powders and Bulk Solids, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2007, ISBN 978-3-540-73768-1 ZELENKA, A. KRÁL, M. Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT Praha, 1995. 365s. ISSN 0039-2456 JASAŇ, V., LEMESÁNYI, L. Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987 GELNAR, D., ZEGZULKA, J. Discrete Element Method in the Design of Transport Systems, Springer, ISBN 978-3-030-05713-8

Doporučená literatura:

DOSPIVA P., VAŠÍČEK V., SLÁČAL J. Stavby na poddolovaném území (metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob), ČKAIT, ISBN 80-87093-10-0 PEŠAT, Z. Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. JASAŇ, V., KOŠÁBEK, J. Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava,1988 ARNOLD P.C., MCLEAN A.G., ROBERTS A.W. Bulk solids : storage, flow and handling, Newcastle, N.S.W. : Tunra, 1978, ISBN 0725903031.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový projekt s jejich úspěšnou obhajobou před skupinou Zkouška s písemnou a ústní části

E-learning

Další požadavky na studenta

70% účast na cvičení, vypracování dokumentace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, základní pojmy 2. Právní normy v procesu projektování, Stavební zákon, prováděcí vyhlášky 3. Projednání projektové dokumentace na orgánech státní správy, stavební řízení 4. Projektování na poddolovaném území 5. Napojení staveb na technickou infrastrukturu 6. Systémy pro skladování a manipulaci se sypkými matriály, logistika dopravy 7. Projektování technologických uzlů – drtící a vibrační stroje 8. Projektování technologických uzlů – zásobníky a vynášení ze zásobníků 9. Projektování technologických uzlů – technologická pásová doprava 10. Řízení technologických procesů 11. Expedice produktů, vzorkování produktů 12. Hygienické předpisy na pracovištích, osvětlení, hluk, prach 13. Systémy protipožárního zabezpečení staveb, BOZP

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: 50% na přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: vypracování programu a vykonání ústní zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní