542-0522/01 – Stavba strojů a zařízení (SSZ)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studenta s nároky kladenými na strojní zařízení z hlediska jeho dopravní a procesní funkce. Zabezpečení těchto dvou podmínek nutných, ale nedostačujících je i podmínkou správné funkce a provozu procesních a dopravních zařízení. Dalším cílem je prohloubení znalostí z hlediska stavby a provozu strojních zařízení obvyklých v oblasti mechanických procesů, případně nároků na ně kladených. Požadavky na funkčnost a dlouhodobou provozuschopnost vyplývají z konkrétních provedení procesních linek obvyklých v daném průmyslovém odvětví, hlavní zaměření je na realizaci procesních linek v oblasti surovinového hospodářství. Bezpečnost při práci na lince, ekonomický a ekologický provoz se stává s současných podmínkách samozřejmostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou fungování, stavby a provozu vybraných typických strojů uplatňovaných na procesních linkách. Dalším velmi důležitým očekáváním je správná funkce, za kterou se bere soubor specifických očekávaní. Je to především hospodárný a ekologický provoz, minimum nutných oprav a recyklovatelnost zařízení. Stavba stroje a zařízení, zvolené konstrukční materiály, konstrukce strojních uzlů, řízení stroje a procesu předurčuje strojní zařízení do určité kvalitativní skupiny s garantovanými znaky. Pochopení funkce strojních součástí je nutností také pro formulaci požadavků procesního inženýra na provedení konstrukce. Předmět je zaměřen na základní principy dopravních a procesních zařízení a realizaci základních procesů. V moderním pojetí je procesní inženýrství oborem s širokým, interdisciplinárním dosahem své působnosti. Z hlediska aplikací je nepochybně interdisciplinárním předmětem. V zaměření oboru se jedná o realizaci především o mechanických procesů a postupů zaměřených na práci s částicemi a jejich soubory. Sledovanými procesy je drcení, třídění, doprava, míchaní, lisování, to jsou jen příkladné oblasti, které jsou zaměřovány dle osobních priorit a spolupracujících firem, případně odborného profilu studentů. Nabyté znalosti jsou ověřovány řešením základních výpočtových úloh, případně návrhem laboratorního experimentu.

Povinná literatura:

Zegzulka, J., Žídek, M., Vyletělek, J., Rozbroj, J., Žurovec, D., Hlosta, J., Žižka, V., Blatoňová, Z.: Průmyslová doprava, dostupné z: www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html, ISBN 978-80-248-3256-2 Míka, V.: Základy chemického inženýrství, SNTL 1981, L16-C3-II-84/68039 Skočovský P., Bokůvka O., Konečná R., Tillová E.: Náuka o materiáli. EDIS- Žilinská univerzita v Žilině 2014. ISBN 987-80-554-0871-2 Zegzulka, J., : Mechanika sypkých hmot, VŠB - TUO, 2004, ISBN: 80-248-0699-1 JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky-hledání Seville, J.P.K. Procesising of particulate solids, Blackie academic &professional, London, 1997, ISBN 0-7514- 0376-8.

Doporučená literatura:

Jasaň, V., Lemesányi, L.: Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. Polák,J., Slíva,A.: Dopravní a manipulační zařízení III. ES VŠB-TUO, 2005. Pavliska,J.,Hrabovský,L.:Dopravní a manipulační zařízení IV. ES VŠB-TUO, 2004. A. Gupta and D.S. YAN. Mineral processing design and operation. An introduction. Amsterdam: Elsevier,2006. ISBN 9780444516367. https://www.hosokawa-alpine.de/verfahrenstechnik/anwendungen/recycling/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Nabyté znalosti jsou ověřovány řešením základních výpočtových úloh, případně návrhem laboratorního experimentu. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování 3 projektů : - Dopravník - Skladovací systém - Vybrané procesní zařízení Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních Včasné odevzdání zápočtových programů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní strategie stavby, provozu a konstruování strojů a zařízení 2. Konstrukční materiály aplikované pro stavbu strojů, moderní materiály jejich vlastnosti a uplatnění 3. Strojní součásti potřebné ke kompletaci strojů, značení na výkresové dokumentaci 4. Spojovací součásti a nároky, svařování, nýtování, lepení 5. Stavba dopravní strojů, manipulátorů, zdvihadel, výtahů a vybrané vlastnosti mechanismů 6. Dopravníky s nosným pracovním elementem, konstrukce a provoz 7. Dopravníky šnekové, korečkové, vibrační, konstrukce a provoz 8. Skladovací zařízení, stavba a provoz skladovacích zařízení v procesním průmyslu, specifika 9. Zdvihací prostředky a zařízení v oblasti procesních linek, funkce, uplatnění 10. Pohony dopravních a zdvihacích zařízení 11. Stavba procesních zařízení a dopravní funkce, míchání a strojní vybavení 12. Třídění a třídiče, funkce, konstrukce, vlastnosti 13. Drcení a mletí, drtiče a mlýny

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80% účat na seminářích

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Vypracování semestrální práce. Doporučená účast na cvičení pro ISP.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin SZM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní