542-0523/01 – Zařízení úpraven a čistíren vod (SZÚČV)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studenty se zařízeními běžně používaných na úpravnách a čistírnách odpadních vod. Jejich základním návrhem, konstrukcí a jejich měření a regulaci a dalším nutným vybavením pro jejich provoz.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s provozními zařízeními používanými v různých typech úpraven a čistíren odpadních vod, jako jsou dopravní a manipulační zařízení a prostředků pro čerpání vod v oblasti úpravnictví a čistění odpadních vod. Student se seznámí se základy jejich konstrukce a technologických výpočtů a jejich uplatnění v provozu. Součástí výuky je rovněž seznámení se s měření a regulací jednotlivých parametrů při provozu těchto zařízení.

Povinná literatura:

Polák,J.,Pavliska,J.,Slíva,A.:Dopravní a manipulační zařízení I.ES VŠB-TUO, 2001. Polák,J.,Bailotti,K.,Pavliska,J.,Hrabovský,L.:Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB-TUO, 2003. Jasaň V., Lemesányi L., Úpravnické stroje I..VŠT Košice 1987, 335s. Bolton, W. Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, 6th Ed.Harlow: Pearson, 2016. 663 p. ISBN 978-1-292-07668-3

Doporučená literatura:

Kopáček, J. Pohony a převody. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2. vyd. 2009, s. 211, ISBN 978-80-248-1967-9 Kozubková, M., Jablonská, J. Modelování a simulace tekutinových systémů. Ostrava: VŠB-TU, 2017, 217s. Drastík, F.: Technické kreslení I. pravidla tvorby výkresů ve strojírenství I. Ostrava: Montanex,a.s. 2005, 2. vydání Dunn, W.C., Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control, Second Edition. McGraw HillProfessional, Sep 28, 2018 - Technology & Engineering

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy v rámci cvičení, vypracování programu. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelná účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, požadavky na technickou úroveň zařízení 2. Technická dokumentace, výkresová dokumentace, technická normalizace 3. Materiály pro konstrukce a zařízení, ocel litina, plasty, materiály pro pitnou vodu 4. Hlavní součásti, základní výpočty 5. Elektrické stroje točivé. Měření a regulace provozních zařízení 6. Stroje a zařízení pro dopravu vody, Navrhování čerpadel, zkoušení a provoz 7. Stroje a zařízení pro dopravu vzduchu a plynů 8. Zařízení pro mechanické čištění odpadních vod 9. Zařízení pro dávkování chemikálii 10. Provozní zařízení pro odvodňování a sušení kalů 11. Stroje a zařízení pro využití vodní energie 12. Základy průmyslové energetiky, 13. Provoz, údržba a opravy provozních zařízení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  21 3
Rozsah povinné účasti: 70% učast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na cvičení, maximální omluvená neúčast 30%, odevzdání správně vyřešených protokolů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní