542-0524/01 – Chemie (CH)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA0135 Ing. Veronika Brašová
BRO0085 Ing. Kateřina Brožová
PIK012 doc. Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
HAL0134 Ing. Jan Halfar
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
DED0024 doc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
UJH0004 Ing. et Ing. Martina Ujházy
VAL0401 Ing. Alice Valigůrová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

======================================

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Chemie je zaměřený na osvojení základních chemických pojmů (stavba atomu, chemická vazba, reakční kinetika a termodynamika, chemická rovnováha) a obecných zákonitostí z oborů obecné a anorganické chemie, které se uplatňují a rozvíjejí ve všech chemických disciplínách. Důležité je též porozumět vzájemným souvislostem a vztahům mezi těmito pojmy. Díky tomu je následně možné aplikovat poznatky z oblasti obecné chemie na vlastnosti a chování chemických prvků a jejich sloučenin. V neposlední řadě budou studenti seznámeni s výskytem, výrobou a použitím důležitých prvků a jejich sloučenin.

Povinná literatura:

POLÁK, Rudolf a ZAHRADNÍK, Rudolf. Obecná chemie: stručný úvod. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0794-6. Vacík Jiří: Obecná chemie. SNTL Praha, 1986. ISBN 14-475-86. Kameníček Jiří: Anorganická chemie, Olomouc: Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-2387-6

Doporučená literatura:

Greenwood Norman N., Greenwood A.: Chemistry of the Elements, 2nd edition: Butterworth-Heinemann, 1997, ISBN 978-0750633659 Jursík F.: Anorganická chemie kovů. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2002.ISBN: 80-7080-504-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu slouží 3 průběžné testy v rámci cvičení a vypracované laboratorní protokoly. Kombinovaná závěrečná zkouška – písemná a ústní část.

E-learning

learning management system Moodle (lms.vsb.cz)

Další požadavky na studenta

========================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do chemie. Elementární částice. Jádro atomu. Jaderné reakce. Elektronový obal. Periodická soustava prvků. 2. Chemická vazba. Molekulové orbitaly. Hybridizace. Parametry chemických vazeb. Nevazebné interakce. 3. Soustavy látek. Disperzní soustavy. Roztoky. Reakční kinetika. 4. Reakční termodynamika. Chemická rovnováha. Ovlivnění rovnovážného stavu. 5. Teorie kyselin a zásad. pH. Acidobazické rovnováhy. Protolytické reakce. 6. Oxidačně-redukční rovnováhy. Redoxní potenciál. Elektrochemická řada kovů. 7. Vodík. Kyslík. Vzácné plyny. 8. Halogeny. Chalkogeny. 9. Prvky 15. skupiny. Prvky 14. skupiny. 10. Prvky 13. skupiny 11. Kovy: obecné vlastnosti, výroba kovů. 12. Prvky 1. skupiny. Prvky 2. skupiny 13. Prvky 3.- 12. skupiny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na laboratorních cvičeních povinná. Účast na výpočetních cvičeních povinná z 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Odevzdání všech vypracovaných protokolů. Absolvování 4 průběžných testů z výpočetních cvičení. Písemná/ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní