542-0524/02 – Chemie (CH)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIK012 Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
DED0024 doc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

======================================

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Chemie je zaměřený na osvojení základních chemických pojmů (stavba atomu, chemická vazba, reakční kinetika a termodynamika, chemická rovnováha) a obecných zákonitostí z oborů obecné a anorganické chemie, které se uplatňují a rozvíjejí ve všech chemických disciplínách. Důležité je též porozumět vzájemným souvislostem a vztahům mezi těmito pojmy. Díky tomu je následně možné aplikovat poznatky z oblasti obecné chemie na vlastnosti a chování chemických prvků a jejich sloučenin. V neposlední řadě budou studenti seznámeni s výskytem, výrobou a použitím důležitých prvků a jejich sloučenin.

Povinná literatura:

Leško Juraj, Tržil Jan, Ullrych Jaroslav: Obecná chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80- 248-2397-3 Leško Juraj, Tržil Jan, Štarha Roman: Anorganická chemie, Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80- 248-2398-0 Vacík Jiří: Obecná chemie. SNTL Praha, 1986. ISBN 14-475-86. Kameníček Jiří: Anorganická chemie, Olomouc: Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-2387-6

Doporučená literatura:

Greenwood Norman N., Greenwood A.: Chemistry of the Elements, 2nd edition: Butterworth-Heinemann, 1997, ISBN 978-0750633659 Kostura Bruno, Gregorová Miloslava: Základy chemie pro bakalářské obory. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0565-0 Tržil Jan, Ullrych Jaroslav, Slovák Václav: Příklady z chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80- 248-0491-3. Jursík F.: Anorganická chemie kovů. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2002.ISBN: 80-7080-504-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 kontrolní testy v rámci cvičení Kombinovaná závěrečná zkouška – písemná a ústní část

E-learning

Další požadavky na studenta

========================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do chemie. Elementární částice. Jádro atomu. Jaderné reakce. Elektronový obal. Periodická soustava prvků. 2. Chemická vazba. Molekulové orbitaly. Hybridizace. Parametry chemických vazeb. Nevazebné interakce. 3. Soustavy látek. Disperzní soustavy. Roztoky. Reakční kinetika. 4. Reakční termodynamika. Chemická rovnováha. Ovlivnění rovnovážného stavu. 5. Teorie kyselin a zásad. pH. Acidobazické rovnováhy. Protolytické reakce. 6. Oxidačně-redukční rovnováhy. Redoxní potenciál. Elektrochemická řada kovů. 7. Vodík. Kyslík. Vzácné plyny. 8. Halogeny. Chalkogeny. 9. Prvky 15. skupiny. Prvky 14. skupiny. 10. Prvky 13. skupiny 11. Kovy: obecné vlastnosti, výroba kovů. 12. Prvky 1. skupiny. Prvky 2. skupiny 13. Prvky 3. -7. skupiny. 14. Prvky 8-12. skupiny. Lanthanoidy. Aktinoidy. Osnova cvičení: 1. Obecné základy práce v laboratoři, určení lab. skla a porcelánu 2. Filtrace a krystalizace 3. Dekantace a promývání na filtru 4. Destilace 5. Chromatografie 6. Odměrná analýza 7. - 14. Výpočtová cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Individuální

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Individuální

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330041) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.