542-0525/01 – Chemistry (CH)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
DED0024 doc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
ROU0045 Ing. Dana Rouchalová
ROU0046 Ing. Kamila Rouchalová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

===============================

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Předmět Chemie je zaměřený na osvojení základních chemických pojmů (stavba atomu, chemická vazba, reakční kinetika a termodynamika, chemická rovnováha, ...) a seznamuje posluchače se základy anorganické chemie, tj. s výskytem, výrobou a použitím důležitých prvků a jejich sloučenin. Důraz je kladen zejména na nekovové prvky.

Compulsory literature:

Russel John B.: General chemistry, 2nd edition. McGraw-Hill New York 1992. ISBN 0-07-054445-x Silberg M.:Principles of General Chemistry. McGraw-Hill New Nork 2012. ISBN 0071317988 Weller M., Overton T., Rourke J., Armstron F.: Inorganic chemistry, 6th edition. Oxfor University Press 2014. ISBN 9780199641826 Pauling L.: General Chemistry. Dover Publications 2003. ISBN 0486656225

Recommended literature:

Greenwood Norman N., Greenwood A.: Chemistry of the Elements, 2nd edition: Butterworth-Heinemann, 1997, ISBN 978-0750633659 Petrucci R.H.: General Chemistry. Pearson Education, 2016. ISBN 0134097327 Ralph V.: General Chemistry I. Blurb, 2014. ISBN 1320256813 Housecroft C.: Inorganic Chemistry. Pearson Education Limited, 2018. ISBN 9781292134147

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Pro získání zápočtu slouží 5 průběžných testů v rámci cvičení a vypracované laboratorní protokoly. Kombinovaná závěrečná zkouška – písemná a ústní část.

E-learning

learning management system Moodle (lms.vsb.cz)

Other requirements

===================================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

====================================

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  18 3
Mandatory attendence participation: -------

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N0724A290001) Mining of Mineral Resources P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0724A290001) Mining of Mineral Resources K Czech Most 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0724A290001) Mining of Mineral Resources K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0724A290001) Mining of Mineral Resources K Czech Most 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0724A290001) Mining of Mineral Resources K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0724A290001) Mining of Mineral Resources P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter