542-0705/02 – Technologie zpracování surovin (TZS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. David Žurovec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s procesem úpravy a zpracování nerostných surovin, tak aby pochopili význam úpravy a byli schopni aplikovat nabyté vědomosti v provozních podmínkách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je věnován problematice úpravy a dalšího zpracování vybraných nerostných surovin pro jejich další průmyslové využití. Pozornost je věnována technologii uhlí, rud a zejména pak vybraným typům nerudních surovin.

Povinná literatura:

ŘEPKA, Vlastimil. Technologie zpracování surovin. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1998. ISBN 80-7078-548-9. PETRŽELKA, Josef a Václav HANUS. Těžba a úprava silikátových surovin. Druhé přepracované a doplněné vydání. Praha: Silikátový svaz,2019. ISBN 978-80-86821-79-5. NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. BULATOVIC, Srdjan M. Handbook of flotation reagents: chemistry, theory and practice. Boston: Elsevier, 2007-. ISBN 0-444-53029-0.

Doporučená literatura:

SLIVKA, Vladimír. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002. HLAVÁČ, Jan. Základy technologie silikátů. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1981 ČEP, Hynek a Renáta ŠPÍRKOVÁ. Technologie úpravy kameniva. Brno: Těžební unie, 1997. BULATOVIC, Srdjan M. Handbook of Flotation Reagents: Chemistry, Theory and Practice Flotation of Industrial Minerals. Amsterdam: Elsevier, 2015. ISBN 978-0-444-53083-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kámen a kamenivo - specifikace, suroviny, rozdělení, technologie výroby, použití 2. Cementy - suroviny, moduly, rozdělení cementů, vlastnosti a použití 3. Technologie výroby cementu - suchý proces, jednotlivé operace 4. Zařízení používaná při suchém procesu 5. Technologie výroby cementu - mokrý proces, jednotlivé operace 6. Zařízení používaná při mokrém procesu 7. Maltoviny - suroviny, výroba, vlastnosti, použití 8. Vápno - suroviny, výroba, vlastnosti, použití 9. Sušení 10. Pálení 11. Cihlářské suroviny - rozdělení, úprava, použití 12. Křemen a křemelina - zpracování, použití 13. Dolomit, Magnezit, Mastek, Žáruvzdorné zboží 14. Grafit 15. Kaolin a živce 16. Úprava uhlí - procesy v úpravě uhlí, úprava koksovatelného a energetického černého uhlí, úprava hnědého uhlí 17. Úprava rud - hlavní technologické procesy, příklady použití 18. Flotace polymetalických rud a hydrometalurgické zpracování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.