542-0706/04 – Hlubinné dobývání ložisek (HDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
ZUB021 Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Hlubinné dobývání ložisek a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalostí studentů v problematice technologií hlubinného dobývání ložisek pro různé úložní podmínky a seznámení s konkrétními dobývacími metodami, včetně strojního zařízení. Posluchači jsou seznámeni se základními problémy v oblastech větrání, dopravy, degazace a odvodňování. Nastíněna je problematika dobývání ve složitých geologických podmínkách jako jsou velké hloubky, zvýšená plynodajnost, vodonosné horizonty a anomální jevy. V závěru je přednášena problematika zahlazování.

Povinná literatura:

GRYGÁREK, J., KRYL,V., PETROŠ,V., HUDEČEK,V..: Základy hornictví, skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2004,ISBN 80-7078-693-2, 216 s. SCHELLONG, L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6 CHOVANEC, J.: Technologie hlubinného dobývání ložisek, VŠB – TU Ostrava, 2013, ISBN 978-80-248-3307-1

Doporučená literatura:

ZAJAC, O. a kol.: Hlbinné dobývacie stroje a dopravné zariadenia, ALFA Bratislava, 1999,ISBN 80-05-00713-2, 428 s. VAVRO, M., DIRNER,V., LÁT,J., PETROŠ,V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 Časopisy Uhlí,Rudy,geologický průzkum (www.zsdnp.cz) ISSN 1210-7697 Žůrek,P.: Basic of Mining. Skripta VŠB-TUO HGF, pro program ERASMUS, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0800-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je zpracování semestrální práce a kontrolní test. Zkouška je složena z části písemné a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je zpracování semestrální práce a kontrolní test. Zkouška je složena z části písemné a ústní.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení ložisek. 2. Technické vlastnosti hornin a zemin. 3. Činitelé ovlivňující volbu dobývací metody. 4. Vedení důlních děl ve vztahu k dobývací metodě. 5. Základní charakteristika dobývací metody stěnování. 6. Metoda komora-pilíř ve světovém i českém hornictví. 7. Způsoby dobývání mocných uhelných slojí v lávkách. 8. Moderní vybavení stěnových porubů. 9. Základka 10. Dobývání uhelných ložisek v obtížných báňsko-geologických podmínkách. 11. Dobývání ložisek rudných, nerudných a uranových. 12. Netradiční způsoby hlubinného dobývání ložisek. 13. Větrání hlubinných dolů. 14. Zahlazení následků hornické činnosti, sanace, rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku