542-0710/07 – Stabilita svahů a skalních stěn (SSSS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR0297 RNDr. Jan Burda, PhD.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače rozpoznávat rozhodující faktory pro zachování stability zemních a skalních svahů a využívat metody pro výpočet a kontrolu této stability.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Posluchači se učí rozpoznávat rozhodující faktory pro zachování stability zemních a skalních svahů a využívat výpočetních metod pro kontrolu této stability. Studenti jsou dále seznamováni s monitoringem a postupy použitelnými pro sanaci horninových těles s narušenou stabilitou.

Povinná literatura:

Šimek,J a kol.: Mechanika zemin. SNTL Praha 1990 Stanek,J., Kořínek,R.:Hornická mechanika zemin - stabilita svahů,ES VŠB, Ostrava 1991

Doporučená literatura:

Slivka, V. a kol.: Těžba a úprava silikátových surovin, učebnice Silikátového svazu, Praha, 2002, ISBN 80-903113-0-X Wyllie, D. C., Mach, Ch.W.:Rock Slope Engineering, Civil and Mining. 4th Edition. Taylor and Francis E-Library,2005, ISBN 0-203-49908-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního programu, zápočtový test, písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

kontrolní test a semestr práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, přehled technických vlastností zemin a skalních hornin, které se podílí na stabilizaci svahů. 2. Klasifikace a charakteristika svahových pohybů, faktory podmiňující svahové pohyby. 3. Úkoly a metody I-G průzkumu svahových deformací. 4. Míra stability svahů a faktory, které ji ovlivňují, řešení stability svahů z nesoudržných zemin. 5. Metody řešení stability svahů v soudržných zeminách - analytické metody 6. Metody řešení stability svahů v soudružných zeminách - grafo-analytické metody, grafické metody. 7. Řešení stability skalních stěn. 8. Geotechnický monitoring - monitorování stability svahů a skalních stěn. 9. Stabilizace svahů a skalních stěn. 10. Modelování stability svahů a skalních stěn, software pro modelování a výpočet stability svahů a skalních stěn. 11. Stabilita podzákladí výsypek. 12. Související legislativa, Česká geologická služba. 13. Praktické příklady svahových deformací v ČR a jejich sanace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na exkurzích (bude-li organizována). Odevzdání semestrálního projektu. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na exkurzích (bude-li organizována). Odevzdání semestrálního projektu. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2019/2020 letní