542-0710/08 – Stabilita svahů a skalních stěn (SSSS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače rozpoznávat rozhodující faktory pro zachování stability zemních a skalních svahů a využívat metody pro výpočet a kontrolu této stability.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Posluchači se učí rozpoznávat rozhodující faktory pro zachování stability zemních a skalních svahů a využívat výpočetních metod pro kontrolu této stability. Studenti jsou dále seznamováni s monitoringem a postupy použitelnými pro sanaci horninových těles s narušenou stabilitou.

Povinná literatura:

Šimek,J a kol.: Mechanika zemin. SNTL Praha 1990 Stanek,J., Kořínek,R.:Hornická mechanika zemin - stabilita svahů,ES VŠB, Ostrava 1991

Doporučená literatura:

Slivka, V. a kol.: Těžba a úprava silikátových surovin, učebnice Silikátového svazu, Praha, 2002, ISBN 80-903113-0-X Wyllie, D. C., Mach, Ch.W.:Rock Slope Engineering, Civil and Mining. 4th Edition. Taylor and Francis E-Library,2005, ISBN 0-203-49908-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního programu, zápočtový test, písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

kontrolní test a semestr práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, přehled technických vlastností zemin a skalních hornin, které se podílí na stabilizaci svahů. 2. Klasifikace a charakteristika svahových pohybů, faktory podmíňující svahové pohyby. 3. Úkoly a metody I-G průzkumu svahových deformací. 4. Míra stability svahů a faktory, které ji ovlivňují, řešení stability svahů z nesoudružných zemin. 5. Metody řešení stability svahů v soudružných zeminách - analytické metody 6. Metody řešení stability svahů v soudružných zeminách - grafo-analytické metody, grafické metody. 7. Řešení stability skalních stěn. 8. Geotechnický monitoring - monitorování stability svahů a skalních stěn. 9. Stabilizace svahů a skalních stěn. 10. Modelování stability svahů a skalních stěn, software pro modelování a výpočet stability svahů a skalních stěn. 11. Stabilita podzákladí výsypek. 12. Související legislativa, Česká geologická služba. 13. Praktické příklady svahových deformací v ČR a jejich sanace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na exkurzích. Účast na výpočetních cvičeních minimálně 70% a odevzdání všech programů. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na exkurzích. Účast na výpočetních cvičeních minimálně 70% a odevzdání všech programů. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.