542-0713/01 – Dobývání ložisek II (DL II)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Václav Kryl, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
KRY40 prof. Ing. Václav Kryl, CSc.
SPI74 Ing. Ota Špinka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 16+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit studentům znalosti současných trendů surovinové politiky v ČR a ve světě při těžbě lomovým způsobem i hlubinným způsobem. Dalším cílem je praktické ověžení při návrhu způsoby otvírky a exploatace ložisek uhelných, rudných, stavebních nerostných surovin, použitou technikou a technologií v procesech dobývání, dopravy a zakládání, těžbě z vody, blokové těžbě surovin, odvodňování lomů, doprovodnými procesy a v neposlední řadě se zahlazením důsledků lomové činnosti na krajinné prostředí. Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Dobývání ložisek II a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Dobývání ložisek II se posluchači seznámí se současnými trendy surovinové politiky v ČR a ve světě při těžbě lomovým způsobem i hlubinným způsobem. STudenti si prohloubí znalosti s bakaláčského studia a budoue je schopni prakticky aplikovat na konkteétních způsobech otvírky a exploatace ložisek uhelných, rudných a stavebních nerostných surovin. Naučí se navrhnout technikou a technologií v procesech dobývání, dopravy a zakládání, těžby z vody, blokové těžby surovin, odvodňování lomů, doprovodné procesy a v neposlední řadě zahlazení důsledků hornické činnosti v okolní krajině.

Povinná literatura:

CHOVANEC,J.: Technologie hlubinného dobývání ložisek, VŠB – TU Ostrava, 2013, ISBN 978-80-248-3307-1 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skripta ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-396-6, 282 s. SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6 DARLING, Peter. SME mining engineering handbook. 3rd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2011, 2 v. (xxiv, 1840, I-46 p.). ISBN 0873352645.

Doporučená literatura:

FRIES,J.: Dobývací komplexy velmi mocných slojí. Ostrava 2005, 195 stran, ISBN 80-248-0970-2 Grygárek,J., Kryl,V. a kol.: Základy hornictví, skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 1999, ISBN 80-7078-693-2, 216 s. Klimecký,O. a kol.: Lomové dobývání ložisek II., učebnice SNTL Praha, Praha 1988, 288 Žůrek,P.:Technology of deposit mining. Skripta VŠB-TUO, pro program ERASMUS, Ostrava 2005,ISBN 80-248-0904-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Problematika lomového dobývání uhelných, stavebních a silikátových surovin. 2. Definice základních pojmů lomového dobývání ložisek. 3. Systematika lomového dobývání a jeho procesů. 4. Cyklická a kontinuální technika a technologie dobývání. 5. Dopravní systémy na lomech. 6. Výsypkové a odvalové hospodářství. 7. Technologické procesy dobývání, dopravy a zakládání soudržných a nesoudržných hornin. 8. Zahlazení důsledků lomové těžby, rekultivace terénů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku