542-0714/01 – Dobývání ložisek I (DL I)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
KRY40 prof. Ing. Václav Kryl, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Dobývání ložisek I a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Anotace

Předmětseznámuje posluchače s hlubinným způsobem dobývání, s rozdíly v úložních poměrech mezi doly, se způsoby otvírky, přípravy a exploatace jednotlivých druhů nerostných surovin a se základními technologiemi hlubinného dobývání. Posluchači jsou rovněž seznámeni s problematikou strojního zařízení v procesech dobývání, dopravy a zakládání vyrubaných prostor. V závěrečné části je řešena problematika zahlazování škod vzniklých dobýváním.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Hudeček,V. a kol.: Základy hornictví, skripta IHI VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80-7078-693-2, 216 s. Vavro,M. a kol.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek, ES VŠB – TU Ostrava, 1993 SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Doporučená literatura:

Grygárek,J.: Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek, ES VŠB – TU Ostrava, 1995 Zajac,O. a kol.: Hlbinné dobývacie stroje a dopravné zariadenia, ALFA Bratislava, 1991, ISBN 80-05-00713-2, 428 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úloha hlubinného dobývání surovin v ČR a ve světě a současný stav těžby. 2. Definice základních pojmů z oblasti hlubinného dobývání surovin. 3. Horní zákon a zákony navazující, bezpečnostní a prováděcí předpisy. 4. Základní charakteristika ložisek nerostných surovin. 5. Způsoby otvírky a přípravy ložisek. 6. Členění dobývacích metod a technologické procesy v dolech. 7. Doprava a způsoby větrání v dolech. 8. Zahlazení následků hornické činnosti, sanace a rekultivace poškozených území.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku