542-0715/01 – Dobývání ložisek II (DL II)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Anotace Cílem předmětu je seznámit posluchače se současnými trendy surovinové politiky v ČR a ve světě při těžbě lomovým způsobem. Způsoby otvírky a exploatace ložisek uhelných, rudných, stavebních nerostných surovin, použitou technikou a technologií v procesech dobývání, dopravy a zakládání, těžbě z vody, blokové těžbě surovin, odvodňování lomů, doprovodnými procesy a v neposlední řadě se zahlazením důsledků lomové činnosti na krajinné prostředí. Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Dobývání ložisek II a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současnými trendy surovinové politiky v ČR a ve světě při těžbě lomovým způsobem. Způsoby otvírky a exploatace ložisek uhelných, rudných, stavebních nerostných surovin, použitou technikou a technologií v procesech dobývání, dopravy a zakládání, těžbě z vody, blokové těžbě surovin, odvodňování lomů, doprovodnými procesy a v neposlední řadě se zahlazením důsledků lomové činnosti na krajinné prostředí.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Kryl,V. a kol.: Základy hornictví, skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 1999, ISBN 80-7078-693-2, 216 s. Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skripta ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-396-6, 282 s. SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6 Klimecký,O. a kol.: Lomové dobývání ložisek II., učebnice SNTL Praha, Praha 1988, 288

Doporučená literatura:

Klimecký,O. a kol.: Lomové dobývání ložisek II., učebnice SNTL Praha, Praha 1988, 288

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test,semestrální práce

E-learning

Další požadavky na studenta

semestr.práce, kontrolní test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Činitelé ovlivňující volbu dobývací metody. 2. Technologie dobývání cyklicky pracujícími rýpadly. 3. Technologie dobývání korečkovými rýpadly. 4. Technologie dobývání kolesovými rýpadly. 5. Příčný a podélný přesun nadložních hmot. 6. Základní pravidla pro zakládání výsypek a odvalů. 7. Technologie rozpojování a dobývání soudržných hornin.. 8. Technologie dobývání nesoudržných hornin. 9. Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba. 10. Základní charakteristika dobývací metody stěnování 11. Způsoby dobývání mocných uhelných slojí v lávkách. 12. Moderní vybavení stěnových porubů. 13. Dobývání uhelných ložisek v obtížných báňsko-geologických podmínkách. 14. Dobývání ložisek rudných, nerudných a uranových. 15. Netradiční způsoby hlubinného dobývání ložisek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku