542-0733/08 – Zahlazení hornické činnosti a rekultivace (ZHČR)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí teoretické přípravy pro projektování a následné uplatnění v praxi v otázkách odstranění devastace krajiny a následného uvedení terénu do požadovaného druhu pozemků, dle platného plánu rekultivace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se posluchač seznamuje se základními způsoby báňsko-technické rekultivace, sanacemi terénů narušených hlubinnou a lomovou činností při dobývání výhradních a nevýhradních nerostných surovin a základními druhy biologicko-technické etapy rekultivací.

Povinná literatura:

Kryl,V., Frohlich,E.,Sixta,J: Zahlazení hornické činnosti a rekultivace, Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. Štýs,S., Helešicová,L.: Proměny měsíční krajiny, ISBN-80-901291-0-2, Bílý slon Praha, Praha, 1992 Hummel,M.: Mining and Enviroment,Ostrava,2005

Doporučená literatura:

Štýs,S. a kol.: Území postižená těžbou nerostných surovin, SNTL/ALFA Praha, 1981 Horní zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem B.A. Kennedy.: Surface Mining - 2nd ed.. - Littleton : Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1990 - xi, 1194 s. : il., mapy ISBN 0-87335-102-9 (váz.)978-0-87335-102-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích a kontrola předložených zpráv v průběhu semestru. Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích a kontrola předložených zpráv v průběhu semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativa k problematice výhradních ložisek. 2. Legislativa k problematice nevýhradních ložisek. 3. Plány OPD. Plány využívání ložisek. 4. Plány likvidace dolu či lomu. 5. Následky vlivů dobývání na povrch při hlubinném dobývání a sanace terénu. 6. Důsledky vlivů lomové těžby na ŽP. 7. Etapovitost technologie rekultivačního procesu. 8. Báňsko-technický způsob rekultivačních prací při hlubinném dobývání ložisek. 9. Báňsko-technický způsob rekultivačních prací při lomovém dobývání uhelných ložisek. 10. Báňsko-technický způsob rekultivačních prací při lomovém dobýv. neuhelných ložisek. 11. Technologie zemědělských rekultivací. 12. Technologie lesnických rekultivací. 13. Technologie hydrických rekultivací. 14. Technologie ostatních druhů rekultivací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na exkurzích (bude-li organizována). Odevzdání semestrálního projektu. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na exkurzích (bude-li organizována). Odevzdání semestrálního projektu. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní