542-0734/01 – Těžba a úprava stavebních surovin (TÚSS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

...

Vyučovací metody

Anotace

Posluchači se seznámí v předmětu s otvírkou a exploatací soudržných a nesoudržných nerostných stavebních surovin, s technologickými procesy provázejících těžbu na kamenolomech, na lomech s blokovou těžbou pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, technologickou dopravu surovin a se základními metodami úpravy těžených stavebních surovin. V závěru se bude věnovat pozornost vlivu těžby a úpravy surovin na ŽP, sanacím a rekultivacím postexploatačních terénů.

Povinná literatura:

 Kryl V., Vavruška O. a kol.:Povrchové dobývání ložisek 1997  Kryl V. , Vavruška O.:Základy lomařství 2000  Dojčár O.:Dobývanie a spracovanie kameňa 1983

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova rozvrhových jednotek (maximálně 14. bodů v každé formě výuky) Přednáška: 1. Charakteristika ložisek soudržných a nesoudržných stavebních surovin. 2. Základní pojmy a podmínky ovlivňující volbu dobývací metody. 3. Báňsko-technické podmínky dobývání.. 4. Hlavní zásady při zakládání lomů. Otvírkové práce. 5. Vrtací práce. Lomové vrtací soupravy. Trhací práce v lomech. 6. Technologie dobývání soudržných skalních hornin, hromadná těžba v kamenolomech pro výrobu drceného kameniva. 7. Technologie blokové těžby kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. 8. Technologie dobývání v hliništích (cihlářských, keramických materiálů, kaolínů, jílů apod.). 9. Technologie dobývání nesoudržných, sypkých surovin suchou a mokrou cestou. 10. Netradiční a hlubinná těžba stavebních surovin. 11. Technologická doprava při těžbě stavebních surovin. 12. Zakládání výsypek a odvalů. Odvodňování lomů. 13. Zásady vypracování POPD, plánů využívání ložisek. 14. Základní úpravnické procesy při těžbě stavebních surovin. Výsypkové a kalové hospodářství. 15. Vliv lomové těžby stavebních surovin na životní prostředí. Zahlazení po těžební činnosti. Rekultivace. Cvičení: V průběhu semestru procházejí posluchačů několika formami cvičení. Cílem cvičení je prohloubení poznatků z přednáškové činnosti. Formy cvičení jsou laboratorní (laboratoře geomechaniky), výpočetní a praktické poznáním provozu štěrkovny, pískovny, kamenolomu. Výpočetní forma cvičení bude zaměřena na: - stanovení báňsko-technických podmínek pro jednotlivé typy ložisek - rozbor provozních situací podle mapových podkladů, stanovení postupu porubních front - schémata jednotlivých těžebních a dopravních komplexů - stanovení výkonností těžebních a dopravních celků - podklady a ukázky z lomových provozů, promítání videozáznamů z jednotlivých technologií těžby a dopravy souvrství, příklady nasazení těžeb, dopravních a úpravnických zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 18  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku