542-0737/04 – Planning in Mines and Opencast Mines (PVDL)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Purposes object is obtain theoretic and practical acquirements in the area disposition production and projection on pits and fracture.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

One of the final subjects of Mining Engineering. Natural conditions of the deposits are assessed. The possibilities of the opening and of the strategy of mining the deposits are discussed, including calculations of basic parameters of deep and opencast mines, defining their overall concept and technological processes. All the necessary fundamentals for mine design are described in detail, including various regulations.

Compulsory literature:

William Mott Steuart: Mines and quarries, Bureau of the Census, June 2005, Harvard University, Geologigal sciences library

Recommended literature:

================================

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Legislativa, spojená s přípravou výroby v dolech a lomech. 2. Způsoby hodnocení ložiskových poměrů ve stanoveném dobývacím prostoru. 3. Přehled těžební problematiky hlubinných dolů černouhelných, hnědouhelných, lignitových, rudných, nerudných a uranových. 4. Koncepční řešení základní otvírky dolu a zástavby jeho povrchu. 5. Strategie odrubávání zásob. 6. Možné způsoby řešení dopravy. 7. Zásady pro efektivní přípravu výroby v hlubokých dolech. 8. Náplň přípravy výroby na lomech. 9. Stanovení kapacit výroby, časové fondy dobývací a dopravní technologie. 10. Řešení výsypných prostorů. 11. Projekty odvodňování, nasazování pomocné mechanizace, posuzování dobyvatelnosti hornin a zemin. 12. Technicko-ekonomičtí ukazatelé, charakterizující celkovou koncepci dolu či lomu. 13. Plány otvírky, přípravy a dobývání, důlně-technické plány. 14. Členění projektu dolu či lomu, resp. jeho části se zvláštním zřetelem na ekonomiku.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.