542-0744/03 – Hydrogeologie a odvodňování lomů a dolů (HGF)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby studenti uměli využít znalosti z oblasti legislativy a znalostí hydrogeologických zákonitostí při řešení úkolů při odvodňování dolů a lomových provozů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy problematiky o geologických hydrodynamických strukturách v masivu, jejich klasifikace, cirkulace vody v horninách, základní hydraulické vlastnosti hornin a jejich definice. Předmět je zaměřen na odvodnění v hlubinných dolech, při povrchové těžbě, na lomy, v tunelech, řeší se zde aktivní a pasivní opatření ochrany před vodou. Také je při lekcích diskutována problematika ochrany kvality podzemních vod.

Povinná literatura:

HOMOLA, Vladimír a Arnošt GRMELA. Hydrogeologie. 1. díl. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. HOMOLA, Vladimír a Arnošt GRMELA. Hydrogeologie. 2. díl. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-093-2. MILIČ, Jiří, Karel ENDEL a Horst GONDEK. Odvodňování lomů a dolů. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. ISBN 80-03-00027-0. B.A. Kennedy.: Surface Mining - 2nd ed.. - Littleton : Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1990 - xi, 1194 s. : il., mapy ISBN 0-87335-102-9 (váz.)978-0-87335-102-7

Doporučená literatura:

KRYL, Václav, Otakar VAVRUŠKA, Jiří MILIČ, Ilja KASZUBOVÁ a Karel PECH. Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-396-6. JISKRA, Jaroslav.: Odvodňování dolů dědičnými štolami s ohledem na horní právo na Sokolovsku i jinde. 2. vyd. Sokolov : Historia, 1996. 154 s. Vyhláška č. 26/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

============================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Hydrosféra a voda v horninách. 2.Základní pojmy podzemní hydrauliky. 3.Hydraulické vlastnosti podzemních tekutin. 4.Fyzikální, senzorické a chemické vlastnosti podzemních vod. 5.Hydrochemické klasifikace podzemních vod. 6.Vlastnosti a charakteristiky zvodnělých systémů. 7.Darcyho zákon filtrace a základy proudění podzemních vod. Geohydrodynamické systémy s volnou a napjatou hladinou. Neustálé proudění. Hydrodynamické zkoušky. Režim podzemních vod. 8.Aplikovaná hydrogeologie a její úkoly. HG průzkum ložisek nerostných surovin a úkoly hydrogeologie při jejich těžbě. 9. Ochrana kvality podzemních vod. přehled právních předpisů a norem. 10. Hydrogeologické a hydrologické poměry uhelných, rudných a nerudných ložisek ČR. 11.Zdroje nebezpečí průvalů vod podzemních a povrchových vod, důlní vody. 12.Ochrana pracovišť proti průvalu vod na hlub. dolech a lomech. 13.Zajištění bezpečnosti práce v oblastech zvodnělých horizontů, odvod. vrty a bariéry. 14.Dimenzování odvodňovací soustavy na hlubinných dolech a lomech, ČDV.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - HGF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný HGF - Hornicko-geologická fakulta stu. blok