542-0744/06 – Hydrogeologie a odvodňování lomů a dolů (HGF)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby studenti uměli využít znalosti z oblasti legislativy a znalostí hydrogeologických zákonitostí při řešení úkolů při odvodňování dolů a lomových provozů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy problematiky o geologických hydrodynamických strukturách v masivu, jejich klasifikace, cirkulace vody v horninách, základní hydraulické vlastnosti hornin a jejich definice. Předmět je zaměřen na odvodnění v hlubinných dolech, při povrchové těžbě, na lomy, v tunelech, řeší se zde aktivní a pasivní opatření ochrany před vodou. Také je při lekcích diskutována problematika ochrany kvality podzemních vod.

Povinná literatura:

HOMOLA, Vladimír a Arnošt GRMELA. Hydrogeologie. 1. díl. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. HOMOLA, Vladimír a Arnošt GRMELA. Hydrogeologie. 2. díl. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-093-2. MILIČ, Jiří, Karel ENDEL a Horst GONDEK. Odvodňování lomů a dolů. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. ISBN 80-03-00027-0. B.A. Kennedy.: Surface Mining - 2nd ed.. - Littleton : Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1990 - xi, 1194 s. : il., mapy ISBN 0-87335-102-9 (váz.)978-0-87335-102-7

Doporučená literatura:

KRYL, Václav, Otakar VAVRUŠKA, Jiří MILIČ, Ilja KASZUBOVÁ a Karel PECH. Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-396-6. JISKRA, Jaroslav.: Odvodňování dolů dědičnými štolami s ohledem na horní právo na Sokolovsku i jinde. 2. vyd. Sokolov : Historia, 1996. 154 s. Vyhláška č. 26/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích a kontrola předložených zpráv v průběhu semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hydrosféra a voda v horninách. Základní pojmy podzemní hydrauliky. 2. Hydraulické vlastnosti podzemních tekutin. Fyzikální, senzorické a chemické vlastnosti podzemních vod. Hydrochemické klasifikace podzemních vod. 3. Vlastnosti a charakteristiky zvodnělých systémů. 4. Darcyho zákon filtrace a základy proudění podzemních vod. 5. Geohydrodynamické systémy s volnou a napjatou hladinou. Neustálé proudění. Hydrodynamické zkoušky. Režim podzemních vod. 6. Aplikovaná hydrogeologie a její úkoly. Hydrogeologický průzkum ložisek nerostných surovin a úkoly hydrogeologie při jejich těžbě. 7. Ochrana kvality podzemních vod. Podmínky vypouštění důlních vod do vodoteče. 8. Přehled právních předpisů a norem. 9. Hydrogeologické a hydrologické poměry uhelných, rudných a nerudných ložisek ČR. 10. Zdroje nebezpečí průvalů vod podzemních a povrchových vod, důlní vody. 11. Ochrana pracovišť proti průvalu vod na hlubinných dolech a lomech. 12. Zajištění bezpečnosti práce v oblastech zvodnělých horizontů, odvodňovací vrty a bariéry. 13. Dimenzování odvodňovací soustavy na hlubinných dolech a lomech, čerpání důlních vod. 14. Filtry odvodňovacích vrtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní