542-0765/02 – Využití opuštěných dolů (USAMIN)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi kurzu získají informace o základních metodách těžby nerostných surovin a jejich vlivů na životní prostředí, stanovení nebezpečí starých důlních děl a možnosti jejich sanace. Hlavní pozornost bude věnována možnostem využití starých dolů a důlních děl, včetně praktických příkladů. Pozornost bude věnována také sociálním a ekonomickým aspektům útlumu těžby a platné legislativě spojené s útlumem těžby. Studenti budou seznámeni s případovými studiemi konkrétních projektů. Po absolvování předmětu studenti dovedou vyhodnotit potenciál opuštěných dolů pro jejich následné využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V poslední době dochází k mohutnému nárůstu uzavírání dolů, které pokud nebudou mít další využití, musí být zlikvidovány dle platné legislativy. Nicméně zahraniční zkušenosti ukazují, že zejména hluboké doly mají značný potenciál v jejich dalším využití, např. pro skladování energie, ukládání odpadů, podzemní laboratoře, showroomy, muzea apod. V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými možnostmi využití areálů důlních podniků, včetně případových studií, ale také s problematikou spojenou s ukončováním těžby a likvidací dolů.

Povinná literatura:

GRYGÁREK, Jiří. Zajištění a likvidace dolů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-924-7. KADEŘÁBKOVÁ, Božena a PIECHA, Marian. Brownfields: jak vznikají a co s nimi. C.H. Beck pro praxi. V Praze: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-123-9

Doporučená literatura:

KLÁT, Jaroslav a MATĚJ, Miloš. National cultural heritage site Michal/Petr Cinger coal mine, Ostrava. Přeložil Chris HOPKINSON. Ostrava: National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites, Regional Unit in Ostrava, c2007. ISBN 978-80-85034-38-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

https://lms.vsb.cz/usamin

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy hornictví – základní pojmy, životní cyklus dolu, dobývací metody a jejich vliv na povrch. 2. Vlivy hornictví na životní prostředí. 3. Sociální a ekonomické aspekty hornické a posthornické krajiny 4. Legislativa související s uzavíráním dolu a jejich následným využitím 5. Geomechanické posouzení stability důlních děl z hlediska jejich dalšího využití 6. Možnosti využití starých důlních děl pro získávání a skladování geotermální energie 7. Možnosti využití starých důlních děl pro výrobu a skladování elektrické energie 8. Možnosti využití starých důlních děl pro potřeby laboratoří, showroomů a muzeí 9. Možnosti využití starých důlních děl pro skladování surovin, resp. odpadů 10. Možnosti využití starých důlních za účelem jímání vod (pitných, technologických, léčivých apod.) 11. Možnosti využití povrchové infrastruktury a brownfieldů 12. Možnosti využití odvalů a odkališť 13. Sanace a rekultivace území postižených hornickou činností

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na exkurzích. Účast na výpočetních cvičeních minimálně 70% a odevzdání všech programů. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na exkurzích. Účast na výpočetních cvičeních minimálně 70% a odevzdání všech programů. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290014) Ekonomika surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290014) Ekonomika surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.