542-0784/02 – Polymer Recycling (RP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge synthesis in the area of polymers (plastics and rubbers), their properties, production and recycling.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Polymers, their characteristics, production and properties. Technology of polymer recycling. Non-destructive recycling methods. Destructive recycling methods, pyrolysis, gasification, combustion. Chemical conversion of plastics.

Compulsory literature:

Scheirs,J. Polymer Recycling.Wiley, 1998, ISBN 0-471-97054-9

Recommended literature:

Scheirs,J.;Kaminsky,W.: Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics. 2006 John Wiley & Sons, Ltd ISBN: 0-470-02152-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Technický význam a rozdělení plastů. Základní definice a pojmy. 2. Výstavbové reakce makromolekulárních látek – polymerace (iontová, radikálová, bipolymerace), polykondenzace, polyadice, kopolymerace. 3. Příprava, struktura, konstituce, konfigurace, konformace polymerů. 4. Soudržné síly v polymerech. Velikost makromolekul. Nadmolekulová struktura polymerů. 5. Vliv teploty na vlastnosti polymerů. Mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti polymerů. 6. Polyethylen – výroba, použití, zpracování, recyklace. 7. Polypropylen. Polydieny. 8. Polychloropren. Polystyren. 9. Polyhalogenolefiny. 10.Polyvinylestery. 11.Polyacetáty. Polymery kyseliny akrylové. Polyamidy. 12.Živice (fenolové, polyesterové, epoxidové). Polymerní kompozity. 13.Metody předúpravy a zpracování plastů. 14.Recyklace nápojových lahví z PET. 15.Využití plastů jako tuhého alternativního paliva. Cvičení: 1. Úvod do předmětu. Podmínky udělení zápočtu. Doporučená literatura. 2. Stanovení obsahu chlóru v jednotlivých druzích plastových výrobků. 3. Drcení, mletí plastů. 4,5.Flotace plastů. Gravitační separace plastů. 6,7.Stanovení spalného tepla. 8,9.Infračervená spektroskopie plastů. 10,11.Exkurze OZO Ostrava – využití použitých směsných plastů na výrobu tuhého alternativního paliva ve směsi s podrcenou lepenkou a dřevěnými paletami. 12,13.Exkurze Plasty a formy Chuchelná, a. s. – zaměřeno na zpracování plastů a recyklovaných plastů vstřikováním a lisováním. 14,15.Exkurze Lanex Bolatice, a. s. – zaměřeno na zpracování plastů pro potravinářský průmysl a pro lékařství.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.