542-0784/02 – Recyklace plastů (RP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Syntéza poznatků o polymerních materiálech (plasty a pryže), jejich vlastnostech, výrobě a recyklaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Polymerní látky, jejich charakteristika, výroba a vlastnosti. Technologie recyklace plastových a pryžových odpadů. Nedestruktivní metody recyklace, zdrobňování, separace. Destruktivní metody recyklace, pyrolýza, zplyňování, spalování, chemické metody recyklace.

Povinná literatura:

Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 2. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006. ISBN 80-7080-617-6 Kuta,A.: Technologie a zařízení pro zpracování kaučuků a plastů. VŠCHT Praha,1999

Doporučená literatura:

Meissner,B.; Zilvar,V.: Fyzika polymerů. Praha, 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Technický význam a rozdělení plastů. Základní definice a pojmy. 2. Výstavbové reakce makromolekulárních látek – polymerace (iontová, radikálová, bipolymerace), polykondenzace, polyadice, kopolymerace. 3. Příprava, struktura, konstituce, konfigurace, konformace polymerů. 4. Soudržné síly v polymerech. Velikost makromolekul. Nadmolekulová struktura polymerů. 5. Vliv teploty na vlastnosti polymerů. Mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti polymerů. 6. Polyethylen – výroba, použití, zpracování, recyklace. 7. Polypropylen. Polydieny. 8. Polychloropren. Polystyren. 9. Polyhalogenolefiny. 10.Polyvinylestery. 11.Polyacetáty. Polymery kyseliny akrylové. Polyamidy. 12.Živice (fenolové, polyesterové, epoxidové). Polymerní kompozity. 13.Metody předúpravy a zpracování plastů. 14.Recyklace nápojových lahví z PET. 15.Využití plastů jako tuhého alternativního paliva. Cvičení: 1. Úvod do předmětu. Podmínky udělení zápočtu. Doporučená literatura. 2. Stanovení obsahu chlóru v jednotlivých druzích plastových výrobků. 3. Drcení, mletí plastů. 4,5.Flotace plastů. Gravitační separace plastů. 6,7.Stanovení spalného tepla. 8,9.Infračervená spektroskopie plastů. 10,11.Exkurze OZO Ostrava – využití použitých směsných plastů na výrobu tuhého alternativního paliva ve směsi s podrcenou lepenkou a dřevěnými paletami. 12,13.Exkurze Plasty a formy Chuchelná, a. s. – zaměřeno na zpracování plastů a recyklovaných plastů vstřikováním a lisováním. 14,15.Exkurze Lanex Bolatice, a. s. – zaměřeno na zpracování plastů pro potravinářský průmysl a pro lékařství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.