542-0791/01 – Dobývání a zpracování nerostných surovin II (DZNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat typy organizačních struktur ( těžba surovin hlubinným způsobem) a identifikovat jejich silné a slabé stránky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalostí studentů v problematice technologií hlubinného dobývání ložisek pro různé úložní podmínky a seznámení s konkrétními dobývacími metodami, včetně strojního zařízení. Posluchači jsou seznámeni se základními problémy v oblastech větrání, dopravy, degazace a odvodňování. Nastíněna je problematika dobývání ve složitých geologických podmínkách jako jsou velké hloubky, zvýšená plynodajnost, vodonosné horizonty a anomální jevy. V závěru je přednášena problematika zahlazování.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Kryl,V.,Petroš,V.,Hudeček,V.: Základy hornictví. Skriptum IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2004, ISBN-80-7078-613-2, s. 216 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek. Skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-396-6, s. 282 SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Doporučená literatura:

Klimecký,O. a kol.: Lomové dobývání ložisek II. Učebnice – SNTL Praha, Praha, 1988, s. 288 Vavro,M. a kol.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek. ES VŠB Ostrava, 1993 Grygárek,J.: Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. ES VŠB Ostrava, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný test a projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Problematika lomového dobývání užitkových surovin v ČR a ve světě. 2. Systémy lomového dobývání a jeho základní pojmy. 3. Dobývání pomocí cyklicky pracujících rýpadel a zařízení. 4. Kontinuální systém dobývání, technologické celky. 5. Doprava na lomech, lodní doprava. 6. Dobývání na kamenolomech, bloková těžba, těžba z vody. 7. Výsypkové a odvalové hospodářství na lomech, odvodňování lomů. 8. Soubor činností spojených s hlubinným dobýváním ložisek. 9. Možné způsoby otvírky ložiska z povrchu, patrová otvírka. 10. Přípravné práce v hlubinném hornictví uhelném i rudném. 11. Systematika dobývacích metod pro uhelná ložiska a technologické procesy v porubech. 12. Systematika dobývacích metod pro rudná ložiska a zvláštnosti v technologických procesech a porubech. 13. Možné způsoby snižování účinků hlubinného dobývání ložisek na povrch. 14. Zahlazení následků hornické činnosti, sanace a rekultivace terénů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku