542-0795/01 – Základy větrání a bezpečnost podzemních děl (ZVBPD)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je umět a znát problematiku větrání a bezpečnost podzemních děl včetně příslušných výpočtů a řešení větrních sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá větráním hlavním a výpomocným, dále větráním neproražených důlních děl a jejich optimalizací. Vychází se ze základních zákonů aerodynamiky s cílem umět a znát problematiku větrních bilancí včetně příslušných výpočtů mikroklimatu, chladících výkonů atd.

Povinná literatura:

Otáhal, A.: Důlní větrání, VŠB – TU Ostrava, 1992 Prokop, P., Adamus, A., Malíček, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů, učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007 Prokop, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů II., učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007 Prokop, P., Zapletal P.: Větrání dolů a lomů, skriptum 2013, VŠB-TU Ostrava

Doporučená literatura:

TUNEL – Vydává Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelářská asociace, periodikum. Báňská legislativa – ASPI, automatizovaný systém právních informací – elektronická Sbírka zákonů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaných programů, seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zákl. složky důlních větrů, aktivní plyny, jedovaté, výbušné a radioaktivní příměsi důlních větrů. Indikace jednotlivých složek důlních větrů 2. Metan, jeho fyzikálně – chemické vlastnosti, výbuchy metanu. Způsoby výstupu metanu v dole, přípustné normy, nerovnoměrný výstup, regulování výstupu metanu do důlních děl 3. Důlní prach – vliv na člověka, způsoby měření prašnosti, způsoby zneškodňování prachu. Hořlavost a výbušnost uhelných prachů, vliv metanu na spodní mez výbušnosti 4. Ochrana dolů proti výbuchům uhelného prachu a přenosu výbuchu. Mikroklima důlních pracovišť, hodnocení mikroklimatu 5. Tepelná a teplotní bilance dolu. Výpočet teplotních změn důlních větrů. Přirozené způsoby zlepšování důlního mikroklimatu. Sestupné větrání 6. Přirozený tah, jeho vznik ve větrní síti, výpočet a způsoby měření. Paralelní a sériová spolupráce ventilátorů v síti, výhody a nevýhody, nebezpeční zvratu větrů 7. Měření tlakových rozdílů ve větrní síti. Měření rychlosti průřezu a objemových průtoků větrů 8. Legislativa týkající se větrání a zdravotních rizik 9. Projektování větrání tunelů a velkoprostorových podzemních děl 10. Požární bezpečnost tunelů 11. Řešení požární ochrany v podzemních hromadných garážích 12. Způsoby větrání při likvidaci mimořádných událostí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.