542-0901/01 – Lomové dobývání ložisek (LDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s významem surovinové nerostné základny v České republice a rámcově i ve světě a se způsoby exploatace jednotlivých druhů nerostných surovin pro účely jejich využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Systémové rozdělení lomového dobývání. Technologie rozpojování, nakládání, dopravy a zakládání na uhelných a neuhelných lomech a provozech. Výsypky a odvaly lomových provozů, odvodňování lomů. Zahlazení lomové činnosti. Předmět je určen pro studenty doktorského studia.

Povinná literatura:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, ISBN 80-7078-396-6, Ostrava, 1997, 282 s.

Doporučená literatura:

Klimecký,O. a kol.: Lomové dobývání ložisek, učebnice schvál. MŠMT ČR č.j. 28651/86-211, SNTL Praha, 1988, 287 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Základní pojmy a názvosloví lomového dobývání ložisek. 2. Systematika rozdělení lomových procesů. 3. Technologie cyklicky pracujících rýpadel, rozdělení, výkonnost, užití. 4. Technologie rozpojování kolesovými rýpadly, víceřezová technologie dobývání, rozdělení rýpadel, manipulace na řezu a v boku, použití. 5. Technologie rozpojování a použití korečkových rýpadel na lomech. 6. Technologie rozpojování soudržných nerostných surovin na lomech. 7. Technologie rozpojování nesoudržných nerostných surovin, dobývání z vody. 8. Druhy doprav na lomech a lomových provozech. 9. Výsypkové a odvalové hospodářství lomů, zásady stability. 10. Zahlazení lomové činnosti, báňsko-technická etapa rekultivací. Předmět: Optimalizace lomů 542 904 Garant: Prof.Ing. Václav Kryl, CSc. Ing. Ivan Svoboda, PhD. Studium: doktorské Program: 2101 V Hornictví a geologie Obor: 2153/9 Hornictví Anotace: Posluchač si prohlubuje poznatky o základních kritériích pro projektování lomové činnosti v jednotlivých procesech a etapách rozpoje lomů. Způsoby otvírky lomu či rozšíření dobývacího prostoru, problematika likvidace lomových provozů se širokou návazností na střety zájmů. Literatura: Grygárek,J., Kryl,V.: Systémy otvírky a přípravy ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, IHI, Ostrava, 2000, 87 s. Kolektiv autorů: Hornická příručka, I.-III.díl, SNTL/ALFA, Praha, 1973-1974 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. Svoboda,I.: Aktualizovaný vzorový technický projekt likvidace povrchového dolu (lomu) a sociální program, zpracováno pro MPO ČR, R-Princip Most, Most 1997, 97 s. Periodika: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, Braunkohle, Ugoľ, Mining Engineering Zákony ČR a vyhl. ČBÚ k problematice projekce a likvidace lomů Osnova předmětu: 1. Legislativa související s HČ a ČPHZ. 2. Hodnocení přírodních podmínek ložiska na základě geol. průzkumu. 3. Určení kapacity lomu – zásoby, životnost. 4. Koncepční řešení otvírky, přípravy DP resp. jeho části, vlastní dobývání. 5. Posouzení dobyvatelnosti hornin a zemin ve vztahu k rozpojování odklizových hmot, užitkového nerostu a vhodnosti zakládaných odklizových hmot. 6. Volba rozpojovací, dobývací, dopravní a zakládací techniky a technologie, montážní místa. 7. Strategie dobývání a zakládání z pohledu budoucí likvidace lomových provozů, sanací a rekultivací. 8. Technologické postupy, technické režimy, důlně-technické plány, POPD, Plány využívání ložiska. 9. Technický plán likvidace, Plán sanací a rekultivací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.