542-0901/02 – Lomové dobývání ložisek (LDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s významem surovinové nerostné základny v České republice a rámcově i ve světě a se způsoby exploatace jednotlivých druhů nerostných surovin pro účely jejich využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Systémové rozdělení lomového dobývání. Technologie rozpojování, nakládání, dopravy a zakládání na uhelných a neuhelných lomech a provozech. Výsypky a odvaly lomových provozů, odvodňování lomů. Zahlazení lomové činnosti. Předmět je určen pro studenty doktorského studia.

Povinná literatura:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, ISBN 80-7078-396-6, Ostrava, 1997, 282 s.

Doporučená literatura:

Klimecký,O. a kol.: Lomové dobývání ložisek, učebnice schvál. MŠMT ČR č.j. 28651/86-211, SNTL Praha, 1988, 287 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznámení posluchačů s významem surovinové nerostné základny v České republice a rámcově i ve světě a se způsoby exploatace jednotlivých druhů nerostných surovin pro účely jejich využití. Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Základní pojmy a názvosloví lomového dobývání ložisek. 2. Systematika rozdělení lomových procesů. 3. Technologie cyklicky pracujících rýpadel, rozdělení, výkonnost, užití. 4. Technologie rozpojování kolesovými rýpadly, víceřezová technologie dobývání, rozdělení rýpadel, manipulace na řezu a v boku, použití. 5. Technologie rozpojování a použití korečkových rýpadel na lomech. 6. Technologie rozpojování soudržných nerostných surovin na lomech. 7. Technologie rozpojování nesoudržných nerostných surovin, dobývání z vody. 8. Druhy doprav na lomech a lomových provozech. 9. Výsypkové a odvalové hospodářství lomů, zásady stability. 10. Zahlazení lomové činnosti, báňsko-technická etapa rekultivací. Předmět: Optimalizace lomů 542 904 Garant: doc.Ing.Milan Mikoláš,Ph.D. Studium: doktorské Program: 2101 V Hornictví a geologie Obor: 2153/9 Hornictví Anotace: Posluchač si prohlubuje poznatky o základních kritériích pro projektování lomové činnosti v jednotlivých procesech a etapách rozpoje lomů. Způsoby otvírky lomu či rozšíření dobývacího prostoru, problematika likvidace lomových provozů se širokou návazností na střety zájmů. Literatura: Grygárek,J., Kryl,V.: Systémy otvírky a přípravy ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, IHI, Ostrava, 2000, 87 s. Kolektiv autorů: Hornická příručka, I.-III.díl, SNTL/ALFA, Praha, 1973-1974 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. Svoboda,I.: Aktualizovaný vzorový technický projekt likvidace povrchového dolu (lomu) a sociální program, zpracováno pro MPO ČR, R-Princip Most, Most 1997, 97 s. Periodika: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, Braunkohle, Ugoľ, Mining Engineering Zákony ČR a vyhl. ČBÚ k problematice projekce a likvidace lomů Osnova předmětu: 1. Legislativa související s HČ a ČPHZ. 2. Hodnocení přírodních podmínek ložiska na základě geol. průzkumu. 3. Určení kapacity lomu – zásoby, životnost. 4. Koncepční řešení otvírky, přípravy DP resp. jeho části, vlastní dobývání. 5. Posouzení dobyvatelnosti hornin a zemin ve vztahu k rozpojování odklizových hmot, užitkového nerostu a vhodnosti zakládaných odklizových hmot. 6. Volba rozpojovací, dobývací, dopravní a zakládací techniky a technologie, montážní místa. 7. Strategie dobývání a zakládání z pohledu budoucí likvidace lomových provozů, sanací a rekultivací. 8. Technologické postupy, technické režimy, důlně-technické plány, POPD, Plány využívání ložiska. 9. Technický plán likvidace, Plán sanací a rekultivací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku