542-0901/03 – Lomové dobývání ložisek (LDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s významem surovinové nerostné základny v České republice a rámcově i ve světě a se způsoby exploatace jednotlivých druhů nerostných surovin pro účely jejich využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Systémové rozdělení lomového dobývání. Technologie rozpojování, nakládání, dopravy a zakládání na uhelných a neuhelných lomech a provozech. Výsypky a odvaly lomových provozů, odvodňování lomů. Zahlazení lomové činnosti. Předmět je určen pro studenty doktorského studia.

Povinná literatura:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, ISBN 80-7078-396-6, Ostrava, 1997, 282 s.

Doporučená literatura:

Klimecký,O. a kol.: Lomové dobývání ložisek, učebnice schvál. MŠMT ČR č.j. 28651/86-211, SNTL Praha, 1988, 287 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznámení posluchačů s významem surovinové nerostné základny v České republice a rámcově i ve světě a se způsoby exploatace jednotlivých druhů nerostných surovin pro účely jejich využití. Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Základní pojmy a názvosloví lomového dobývání ložisek. 2. Systematika rozdělení lomových procesů. 3. Technologie cyklicky pracujících rýpadel, rozdělení, výkonnost, užití. 4. Technologie rozpojování kolesovými rýpadly, víceřezová technologie dobývání, rozdělení rýpadel, manipulace na řezu a v boku, použití. 5. Technologie rozpojování a použití korečkových rýpadel na lomech. 6. Technologie rozpojování soudržných nerostných surovin na lomech. 7. Technologie rozpojování nesoudržných nerostných surovin, dobývání z vody. 8. Druhy doprav na lomech a lomových provozech. 9. Výsypkové a odvalové hospodářství lomů, zásady stability. 10. Zahlazení lomové činnosti, báňsko-technická etapa rekultivací. Předmět: Optimalizace lomů 542 904 Garant: doc.Ing.Milan Mikoláš,Ph.D. Studium: doktorské Program: 2101 V Hornictví a geologie Obor: 2153/9 Hornictví Anotace: Posluchač si prohlubuje poznatky o základních kritériích pro projektování lomové činnosti v jednotlivých procesech a etapách rozpoje lomů. Způsoby otvírky lomu či rozšíření dobývacího prostoru, problematika likvidace lomových provozů se širokou návazností na střety zájmů. Literatura: Grygárek,J., Kryl,V.: Systémy otvírky a přípravy ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, IHI, Ostrava, 2000, 87 s. Kolektiv autorů: Hornická příručka, I.-III.díl, SNTL/ALFA, Praha, 1973-1974 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. Svoboda,I.: Aktualizovaný vzorový technický projekt likvidace povrchového dolu (lomu) a sociální program, zpracováno pro MPO ČR, R-Princip Most, Most 1997, 97 s. Periodika: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, Braunkohle, Ugoľ, Mining Engineering Zákony ČR a vyhl. ČBÚ k problematice projekce a likvidace lomů Osnova předmětu: 1. Legislativa související s HČ a ČPHZ. 2. Hodnocení přírodních podmínek ložiska na základě geol. průzkumu. 3. Určení kapacity lomu – zásoby, životnost. 4. Koncepční řešení otvírky, přípravy DP resp. jeho části, vlastní dobývání. 5. Posouzení dobyvatelnosti hornin a zemin ve vztahu k rozpojování odklizových hmot, užitkového nerostu a vhodnosti zakládaných odklizových hmot. 6. Volba rozpojovací, dobývací, dopravní a zakládací techniky a technologie, montážní místa. 7. Strategie dobývání a zakládání z pohledu budoucí likvidace lomových provozů, sanací a rekultivací. 8. Technologické postupy, technické režimy, důlně-technické plány, POPD, Plány využívání ložiska. 9. Technický plán likvidace, Plán sanací a rekultivací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku