542-0903/01 – Teorie partikulárních hmot (TPH)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů o vnímání hmoty v širším slova smyslu a inspirovat v dalším rozvoji znalostí o mechanických procesech a jejich inovací. Pro další rozvoj věd o procesech je nutné hlubší pochopení příčin změn vlastností zpracovávané suroviny při jejich průtoku přes procesní zařízení. Objevování dosud neznámých zákonitostí, ale především celková digitalizace inženýrských a vědeckých prací umožňuje průběhy změn popsat a využít v inovativních návrzích nových technologií. Až zvládnutí těchto znalostí umožní aplikaci strategie Průmyslu 4.0 v oblasti mechanických procesů v celé její hloubce pro vývoj nových inovativních technologií. Student absolvováním předmětu získá dovedností k přechodu od klasického empirického přístupu k metodám řešení s využitím moderního vědeckého potenciálu a celosvětových databank informací. Znalosti mu umožní prohloubení kompetencí pro správnou volbu technologií a jejich validaci experimentálními metodami. Dále mu to umožňuje aktivní zapojení do výzkumu v oblasti stavby a provozu procesních zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Mechanika partikulárních hmot je dynamicky se rozvíjející oblast vědy a výzkumu zasahující až do podstaty každodenního života lidí. Tendence v lidské činnosti je fragmentace a defragmentace látek, přičemž tyto zpracovávané částečky látky mění své geometrické a mechanicko-fyzikální vlastnosti. Teorie partikulárních hmot se zabývá modely a vlastním měřeních vlastností partikulárních látek, tak i jejich užitím při popisu průběhu dějů (průběh tlaku, tlakové pulsy, tokové profily, klenby, drcení, třídění, separace, atd.) Studenti budou seznámeni s pravidly matematického popisu a vlastnostmi partikulárních hmot i výchozími zákonitostmi procesů. Seznámí se s výchozími pravidly digitalizace popisu vlastností partikulárních hmot a průběhu vybraných procesů.

Povinná literatura:

ZEGZULKA, Jiří. Mechanika sypkých hmot. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. ISBN 80-248-0699-1. FEDA, J. Základy mechaniky partikulárních látek. 1. vyd. Praha: Academia, 1977, 347 s. PEŠAT, Z. Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. SCHULZE, D. Powders and bulk solids: behavior, characterization, storage and flow. Springer, 2008, xvi,511 p. ISBN 35-407-3767-7.

Doporučená literatura:

ŠNITA D. Chemické inženýrství I. 1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006. ISBN 80-7080-589-7 ZELENKA, A. KRÁL, M. Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT Praha, 1995. 365s. ISSN 0039-2456. JENIKE, A. W. Storage and Flow of Solids, University of Utah, 1964. Časopisy – Granular matter, Schütgut, bukl-solids-handling, bukl–solids- processing, Powder technologie.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška a seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelná účast na přednáškách, vypracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Popisné vlastnosti partikulárních hmot, hmotnostní parametry, poloha mezi ostatními skupenstvími Geometrické popisné parametry partikulárních hmot, granulometrie, morfologie Mechanicko-fyzikální vlastnosti partikulárních hmot, Jenikeho teorie Disipační práce, definice, úhel vnějšího a vnitřního tření, experimentální výzkum Tokové vlastnosti partikulárních hmot a tok, poruchy toku, tokové profily, segregace Dynamika toku partikulárních hmot Průběhy tlaků ve sloupci partikulární hmoty, průběhy tlaků při stlačování partikulárních hmot Vazké sypké hmoty, kompresibilita Dopravitelnost partikulárních hmot, typy dopravních a skladovacích zařízení Změny vlastností partikulárních hmot pro vybrané aplikace, zdrobňování a mísení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní