542-0906/01 – Technologie lomového dobývání uhelných ložisek (TLDU)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podrobné obeznámení studentů s technologií rozpojování, nakládání, dopravy a úpravy surovin na lomových provozech. Součástí výuky jsou pravidla pro bezpečnost práce a bezpečnost provozu a legislativa dané oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá technologií dobývání, dopravy a zakládání cyklicky a kontinuálně pracujícími stroji, velkostroji a zařízeními na uhelných lomech. Rozbor technologie u kolesových a korečkových rýpadel a jejich manipulací na řezu a v bloku. Technologické celky a jejich sestava v normálních i obtížných báňsko-technologických podmínkách.

Povinná literatura:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava,ISBN 80- 7078-396-6, Ostrava, 1997, 282 s.

Doporučená literatura:

Kryl,V.,Milič,J.:Technologie lomového dobývání uhelných ložisek II. – Dobývání v obtížných podmínkách, skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993, 117 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Systematika rozdělení uhelných lomů. 2. Technologie cyklicky pracujících strojů – lopatová rýpadla a rýpadla s vlečným korečkem – uplatnění v bezdopravním systému. 3. Příčný přesun nadložních hornin – beztransportní transportní. 4. Podélný přesun nadložních hornin s dálkovou pásovou dopravou, kolejovou a kolovou dopravou – technologické celky (TC). 5. Technologie rozpojování zemin klasickými kolesovými rýpadly v řezu a v bloku, manipulace, prostojovost, víceřezová technologie dobývání. 6. Technologie rozpojování kompaktními a semikompaktními kolesovými rýpadly, manipulační časy, výhody a nevýhody proti klasickým. 7. Technologie rozpojování zemin korečkovými rýpadly s jednotlivými druhy podvozků, manipulace v řezu, sestavy v TC. 8. Výsypky – rozdělení, mechanizace, podmínky zakládání výsypek, stabilita výsypek, havarijní stavy a jejich předcházení. 9. Zakladačové výsypky, kolejové a pásové zakladače, technologie jejich zakládání. 10. Pomocná a doplňková mechanizace v procesech rozpojování, nakládání, dopravy a zakládání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku