542-0907/01 – Procesní zařízení, vybrané aplikace (PZVA)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu - Procesní zařízení, vybrané aplikace - je uvedení studenta do systému širších souvislostí v oblasti mechanických procesů, které nejsou zaměřeny na jedno odvětví průmyslu, ale mají interdisciplinární charakter. Studen bude seznámen s uplatněním mechanických procesů v oblasti získávání minerálních surovin, přes aplikace z potravinářství, environmentálních oblastí, zemědělství, až po energetiku. Student nabyde schopnost transferovat znalosti mezi obory na základě znalosti mechanicko-fyzikálních a geometrických vlastností partikulárních hmot jako opracovávaného obrobku, tj. předmětu, který permanentně mění své vlastnosti. Výuka má interdisciplinární charakter, využívají se moderní metody a očekáván je inovativní přístup studenta. Absolvent je schopen vybrat a posoudit vhodnost jednotlivých aplikací mechanických procesů v souvislosti s oblastí uplatnění a vlastnostmi vstupní a cílové suroviny. Má kompetence pro návrh a volbu technologií, případně činnosti potřebné s řízením provozu, optimalizací výrobních postupů. Má znalosti z mechaniky partikulárních hmot umožňující inovativní vstupy v mnoha oborech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

O tom, že realizace procesů a stavba procesních zařízení jsou základy na kterých stoji rozvoj lidstva, není pochyby. V současné době jsou páteří mnoha evropských ekonomik a zdroj stabilních příjmů. Popisy procesních zařízení a průběhu procesů stojí před celkovou digitalizací, která dá oboru nový silný rozvojový a inovační impuls. Podle odhadů se v plně rozvinuté společnosti zabývá stavbou procesních zařízení a stabilizací průběhu procesů cca až 40% průmyslových činností. Setkáváme se s nimi už od starověku, kdy procesní inovace podmiňovaly rozvoj a úspěšnost starověkých civilizací a nejinak je tomu dodnes. Tak jak zvládáme výzkum procesů s jejich rychlým zaváděním do praxe na úrovni nových poznatků a objevů, tak se stává naše společnost konkurenceschopnou.

Povinná literatura:

GELNAR, D. and J. ZEGZULKA. Discrete Element Method in the Design of Transport Systems. Cham: Springer International Publishing, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-05713-8. ISBN 978-3-030-05712-1. PEŠAT, Z. Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. JASAŇ, V., LEMESÁNYI, L. Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. SEVILLE, J.P.K., TUZUN, U. Processing of particulate solids, London, 1997, ISBN: 0-7514-0376-8.

Doporučená literatura:

JASAŇ, V., LEMESÁNYI, L. Úpravnické stroje II., ES TU Košice, 1987. SMETANA, J. VESELÝ, J. Projektování průmyslových závodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990. 114s. ZELENKA, A. KRÁL, M. Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT Praha, 1995. 365s. ISSN 0039-2456. ARNOLD P.C., MCLEAN A.G., ROBERTS A.W. Bulk solids : storage, flow and handling, Newcastle, N.S.W. : Tunra, 1978, ISBN 0725903031. Časopisy – Granular matter, Schütgut, bukl-solids-handling, bukl–solids- processing, Powder technologie.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, projekty, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní přístup, samostatné vypracování projektu, presentace a obhajoba řešení před kolektivem studentů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vývoj mechanických procesů v souvislosti s významnými vynálezy a objevy, impulsy v době krizí a válek Specifikace okruhů využití znalostí z oblasti mechanických procesů Typické příklady mechanických procesů v historickém kontextu s prognózou dalšího vývoje v čase digitalizace a uplatnění Průmyslu 4.0. Vývoj oboru a standardy procesů v oblasti chemie Vybrané aplikace mechanických procesů z oblasti potravin a kosmetiky a zemědělství Využití mechanických procesů při zpracování minerálů a kovů Uplatnění a specifikace mechanických procesů v oblasti keramických aplikací Mechanické procesy při výrobě plastů, kompozitu a surovin pro 3D tiskárny Nezastupitelná role mechanických procesů při zpracování pigmentů pro barvy a laky Vývoj a inovační impulsy v oboru v souvislosti s kosmickým výzkumem a moderními trendy v čase digitalizace procesů jako podmiňující trendy pro realizaci záměru Průmysl 4.0

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.