542-0909/02 – Technologie lomového dobývání soudržných neuhelných ložisek (TLDS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty teoretické základy pro systémy technologie dobývání soudržných ložisek nerostných surovin (mimo uhelných) pro jejich následné uplatnění v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět seznamuje a prohlubuje znalosti posluchače ze specifiky výrobních procesů při rozpojování, dobývání, dopravy a zakládání jednotlivých užitkových surovin. Cyklický a kontinuálně-cyklický proces na kamenolomech, hliništích, jílovištích aj. lokalitách při volbě dobývacích metod.

Povinná literatura:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava,ISBN 80- 7078-396-6, Ostrava, 1997, 282 s. Dojčár,O.: Dobývanie a spracovanie kameňa, skriptum VŠT – TU Košice, ALFA Bratislava, 1984 Tvrzský,J. a kol.: Stroje v kamenoprůmyslu, učebnice MŠ čj. 30507/73-211, SNTL Praha, Praha, 1975, 450 s.

Doporučená literatura:

Periodika: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, Kámen, Zpravodaje SIS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Cílem předmětu je naučit studenty problematiku průzkumu,otvírky,přípravy a dobývání soudržných surovin,t.j.rozpojování nakladání dopravy a úpravy včetně legislativy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Charakteristika ložisek: nerudných, rudných a uhelných surovin. Vyhledávání a průzkum ložisek, kategorie zásob. Zakládání lomů a zásady pro otvírkové práce. 2) Základní podmínky ovlivňující způsob dobývání, závislost na fyzikálně- mechanických vlastnostech. Báňsko-technické podmínky dobývání surovin. 3) Skrývkové práce při těžbě v kamenolomech, uhelných lomech a štěrkopískovnách a při těžbě jiných surovin. Způsoby vrtání hornin a vrtací práce v lomech. Lomové vrtací soupravy a jejich použití. 4) Hromadná těžba na povrchových lomech, těžební operace. Trhací práce velkého rozsahu na lomových provozech, druhy primárních odstřelů a jejich aplikace při těžbě soudržných surovin. 5) Dobývací metody v kamenolomech pro výrobu drceného kameniva. Cyklicko- kontinuální technologie. Mobilní drtiče. 6) Sekundární rozpojování nadměrných kusů. Nakládání rubaniny z rozvalu. Volba optimálního nakládacího stroje. 7) Těžba v hliništích (cihlářské, keramické, sklářské suroviny, jíly, lupky aj.) rypné materiály. Dobývání bloků kamene pro hrubou kamenickou výrobu (tvrdé materiály). 8) Dobývání bloků kameno-řeznými stroji pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Úprava kamene.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2003/2004 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku