542-0910/01 – Technologie lomového dobývání nesoudržných ložisek (TLDN)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY40 prof. Ing. Václav Kryl, CSc.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.....................................................................................

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Charakteristika a rozdělení nesoudržných užitkových surovin. Základní procesy spojené s těžbou, přípravou a úpravou těchto surovin. Odvalové hospodářství lomů a těžeben. Mechanizace jednotlivých procesů. Dobývání ložisek nerostných surovin z vody.

Povinná literatura:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava, ISBN 80- 7078-396-6, Ostrava, 1997, 282 s. Tvrzský,J. a kol.: Stroje v kamenoprůmyslu, učebnice MŠ čj. 30507/73-211, SNTL Praha, Praha, 1975, 450 s. Periodika: Těžební Unie Silikátového svazu, Kámen

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Charakteristika a rozdělení nesoudržných nerostných surovin, výskyt, lokalizace. 2. Podmínky a zvláštnosti ovlivňující technologii dobývání, stabilitu řezů a vedení porubních front. 3. Skrývkové a zemní práce na ložiskách. 4. Technologie dobývání nesoudržných užitkových surovin ve stěnových a jámových lomech nad hladinou spodní vody – suchá cesta. 5. Technologie dobývání nesoudržných užitkových surovin pod hladinou spodní vody – mokrá cesta – dobývání z vody. 6. Těžební stroje a zařízení pro technologii dobývání surovin z vody. 7. Technologická doprava surovin při suché a mokré cestě dobývání. 8. Předúprava a úprava nesoudržných užitkových surovin. 9. Odvalové, kalové a vodní hospodářství na těžebnách nesoudržných užitkových surovin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.