542-0910/02 – Technology of Open-pits incoherent deposits (TLDN)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

......................................................................................

Teaching methods

Individual consultations
Other activities

Summary

Charakteristika a rozdělení nesoudržných užitkových surovin. Základní procesy spojené s těžbou, přípravou a úpravou těchto surovin. Odvalové hospodářství lomů a těžeben. Mechanizace jednotlivých procesů. Dobývání ložisek nerostných surovin z vody.

Compulsory literature:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava, ISBN 80- 7078-396-6, Ostrava, 1997, 282 s. Tvrzský,J. a kol.: Stroje v kamenoprůmyslu, učebnice MŠ čj. 30507/73-211, SNTL Praha, Praha, 1975, 450 s. Periodika: Těžební Unie Silikátového svazu, Kámen

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

.............................................

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

..................................................................................

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2007/2008 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.