542-0913/03 – Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby (THUK)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s výskytem, technologiemi dobývání kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje a prohlubuje znalosti posluchače s technologií blokové těžby nerostných surovin. Nerostné suroviny pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. Technologie rozpojování, dobývání, přepravu a zpracování vytěžených bloků a použité mechanizační prostředky.

Povinná literatura:

Dojčár,O.: Dobývanie a spracovanie kameňa, skriptum VŠT Košice, ALFA Bratislava, Bratislava, 1984 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava, ISBN 80- 7078-396-6, Ostrava, 1997, 282 s.

Doporučená literatura:

Rybařík,V.: Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky, Nadace SPŠ kamenické, Hořice, 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student se naučí klasifikovat typy organizačních struktur (rekultivace území postižených těžbou) a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Výskyt, lokalizace a charakteristika ložisek kamene pro blokovou těžbu. 2) Vliv fyzikálně - mechanických vlastností hornin na dobývání, klasifikace rozpojitelnosti, blokovitosti, přírodní podmínky ovlivňující rozpojování. 3) Báňsko - technické podmínky pro těžbu a zpracování kamene. 4) Zásady pro provádění skrývkových prací a postupu porubních front. 5) Rozdělení a klasifikace metod pro dobývání bloků. 6) Technologie dobývání bloků: klínování, vylamování, odvrtávání, úderné vrubové stroje, používání rozpínavých směsí. 7) Technologie dobývání bloků kameno-řeznými stroji: lanovými, řetězovými a kotoučovými pilami. 8) Technologie dobývání bloků termickým řezáním a trhacími pracemi. 9) Zdvihání, nakládání, doprava a manipulace vytěžených bloků kamene. 10) Technologie zpracování bloků pro hrubou kamenickou výrobu. 11) Technologie zpracování bloků pro ušlechtilou kamenickou výrobu. 12) Netradiční metody rozpojování kamene a jejich zpracování. 13) Vodní, kalové a odvalové hospodářství při blokové těžbě kamene. 14) Ochrana životního a pracovního prostředí při lomovém dobývání. Zahlazení po lomové činnosti a rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.