542-0916/01 – Rekultivace území postižených těžbou (RÚPT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí teoretické přípravy pro projektování plánu sanace a rekultivace krajiny postižené těžbou nerostných surovin. V rámci předmětu bude student nejprve seznámen s platnou legislativou související s daným tématem, poté budou teoreticky probrány jednotlivé druhy sanací a rekultivací, včetně prací prováděných v rámci jednotlivých fází rekultivace. Student se naučí tvořit plán sanace a rekultivace dle platné legislativy včetně vytvoření harmonogramu prací, stanovení ceny rekultivačních prací a návrhu tvorby finanční rezervy. Absolvent předmětu by měl být schopen navrhnout vhodné druhy rekultivací a identifikovat jejich silné a slabé stránky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Náplní předmětu je seznámení studentů s důsledky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na postižených plochách při hlubinném a lomovém dobývání a s možnostmi sanace a rekultivace těchto území. V rámci předmětu bude student nejprve seznámen s platnou legislativou související s daným tématem, poté budou teoreticky probrány jednotlivé druhy sanací a rekultivací, včetně prací prováděných v rámci jednotlivých fází rekultivačních prací. V praktické části předmětu budou nejprve konzultovány reálné plány sanací a rekultivací, poté budou studenti zpracovávat plán sanace a rekultivace pro modelovou lokalitu s využitím teoretických zkušeností a aktuálních ceníků směrných cen stavebních a rekultivačních prací.

Povinná literatura:

KRYL, Václav, Emil FRÖHLICH a Jan SIXTA. Zahlazení hornické činnosti a rekultivace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0111-6. ŠTÝS, Stanislav. Rekultivace území devastovaných těžbou nerostů. V Praze: vydala Racionalizační a experimentální laboratoř, s. p., MŽP ČR, v SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-85087-10-3. Surface mining environmental monitoring and reclamation handbook. c1983. ISBN 0-444-00791-1.

Doporučená literatura:

GRYGÁREK, Jiří. Zajištění a likvidace dolů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-924-7. ŠTÝS, Stanislav. Proměny měsíční krajiny v srdci Evropy. Most: Ecoconsult Pons, c2004. SPITZ, Karlheinz a John TRUDINGER. Mining and the environment: from ore to metal. 2nd edition. Leiden, The Netherlands: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2019]. ISBN 978-0-8153-7899-0. Katalog popisů a směrných cen stavebních prací, HSV 823-1 Plochy a úprava území, 823-2 Rekultivace. ÚRS Praha. ISBN 978-80-7369-705-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku