542-0916/03 – Rekultivace území postižených těžbou (RÚPT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí teoretické přípravy pro projektování plánu sanace a rekultivace krajiny postižené těžbou nerostných surovin. V rámci předmětu bude student nejprve seznámen s platnou legislativou související s daným tématem, poté budou teoreticky probrány jednotlivé druhy sanací a rekultivací, včetně prací prováděných v rámci jednotlivých fází rekultivace. Student se naučí tvořit plán sanace a rekultivace dle platné legislativy včetně vytvoření harmonogramu prací, stanovení ceny rekultivačních prací a návrhu tvorby finanční rezervy. Absolvent předmětu by měl být schopen navrhnout vhodné druhy rekultivací a identifikovat jejich silné a slabé stránky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Náplní předmětu je seznámení studentů s důsledky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na postižených plochách při hlubinném a lomovém dobývání a s možnostmi sanace a rekultivace těchto území. V rámci předmětu bude student nejprve seznámen s platnou legislativou související s daným tématem, poté budou teoreticky probrány jednotlivé druhy sanací a rekultivací, včetně prací prováděných v rámci jednotlivých fází rekultivačních prací. V praktické části předmětu budou nejprve konzultovány reálné plány sanací a rekultivací, poté budou studenti zpracovávat plán sanace a rekultivace pro modelovou lokalitu s využitím teoretických zkušeností a aktuálních ceníků směrných cen stavebních a rekultivačních prací.

Povinná literatura:

KRYL, Václav, Emil FRÖHLICH a Jan SIXTA. Zahlazení hornické činnosti a rekultivace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0111-6. ŠTÝS, Stanislav. Rekultivace území devastovaných těžbou nerostů. V Praze: vydala Racionalizační a experimentální laboratoř, s. p., MŽP ČR, v SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-85087-10-3. Surface mining environmental monitoring and reclamation handbook. c1983. ISBN 0-444-00791-1.

Doporučená literatura:

GRYGÁREK, Jiří. Zajištění a likvidace dolů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-924-7. ŠTÝS, Stanislav. Proměny měsíční krajiny v srdci Evropy. Most: Ecoconsult Pons, c2004. SPITZ, Karlheinz a John TRUDINGER. Mining and the environment: from ore to metal. 2nd edition. Leiden, The Netherlands: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2019]. ISBN 978-0-8153-7899-0. Katalog popisů a směrných cen stavebních prací, HSV 823-1 Plochy a úprava území, 823-2 Rekultivace. ÚRS Praha. ISBN 978-80-7369-705-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými úkoly, kontrolní otázky v rámci konzultací k předmětu. Ústní zkouška.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Na modelové lokalitě navrhnout vhodné sanace a rekultivace a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Pro nejvhodnější z nich vytvořit návrh plánu sanace a rekultivace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní pojmy a legislativa související se sanací a rekultivací území postižených těžbou. Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí. Druhy sanací a rekultivací území postižených těžbou. Ovlivnění volby způsobu rekultivace, generely rekultivací. Etapovitost rekultivačních prací. Důlně-technické etapy rekultivací. Biotechnické etapy rekultivací. Projektování rekultivačních prací - plány sanace a rekultivace. Harmonogramy prací, tvorba a čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace. Příklady sanace a rekultivace a jejich přínos pro životní prostředí v ČR a ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0724D290005) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku