542-0919/01 – Trhací práce (TP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje posluchače s prováděním trhacích prací včetně zásadních otázek bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů. Charakterizuje rozdělení trhacích prací, prostředky trhací techniky a bezpečnost a hygienu práce s výbušninami. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice, velký důraz je kladen na používání moderních prostředků trhací techniky. V rámci předmětu jsou také probírány legislativní předpisy zabývající se problematikou trhacích prací a bezpečností práce při trhacích prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s prováděním trhacích prací včetně zásadních otázek bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů. Charakterizuje rozdělení trhacích prací, prostředky trhací techniky a bezpečnost a hygienu práce s výbušninami. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice, velký důraz je kladen na používání moderních prostředků trhací techniky. V rámci předmětu jsou také probírány legislativní předpisy zabývající se problematikou trhacích prací a bezpečností práce při trhacích prací. Velký důraz je kladen na škodlivé účinky trhacích prací a odvětrání zplodin po trhací práci v hlubinném hornictví, nebo podzemním stavitelství.

Povinná literatura:

MIKOLÁŠ, Milan. Trhací práce pro povrchové dobývání a BP. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3297-5. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. STIG O. Olofsson: Applied explosives technology for construction and mining, Applex AB, Ärla, ISBN 91-7970-63-7, 304 s.

Doporučená literatura:

DOJČÁR, O.: Trhacia technika. Ostrava: Montanex, 1996. 421 s. ISBN 80-85780-69-0. MÜNCNER, E. a kol.: Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov (TVO). 3.vyd. Banská Bystrica: SSTVP, 2011, 328 s. ISBN 80-968748-4. Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii / Vladimír Pravda, Jiří Bětík. - Jesenice u Prahy : Montanika, 2010. - 197 s.: barev. fot., tabulky, il., grafy, mapy; 31 cm, ISBN 978-80-254-8542-2 B.A. KENNEDY: Surface Mining - 2nd ed.. - Littleton : Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1990 - xi, 1194 s. : il., mapy ISBN 0-87335-102-9 (váz.)978-0-87335-102-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

1. Základní legislativní normy o výbušninách - test. 2. Výpočet elektrického roznětu. 3. Základní pravidla pro zacházení s výbušninami. 4. Technický projekt odstřelu - semestrální projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. 1) Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů. 2) Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin. 3) Základní pojmy trhacích prací, rozdělení a charakteristika TP, skladování výbušnin. 4) Prostředky trhací techniky, jejich vlastnosti a manipulace s nimi. 5) Trhací technika, konstrukce a rozdělení náloží. 6) Druhy roznětů trhavinových náloží – elektrický, neelektrický, elektronický a jiné. 7) Moderní prostředky trhací techniky. 8) Bezpečnost a hygiena práce s výbušninami. 9) Základy geologie, geodézie, vrtací práce. 10) Stanovení základních parametrů clonových, řadových, plošných a kombinovaných odstřelů. 11) Projektování trhacích prací velkého rozsahu. 12) Sekundární trhací práce. 13) Škodlivé účinky výbuchu (vzd. tlak. vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky). 14) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. 15) Stručná charakteristika ostatních druhů trhacích prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.