542-0919/03 – Blasting operations (TP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject introduces students to the implementation of blasting operations of crucial issues, including safety when performing them according to current regulations in this area. Characterizes the distribution of blasting agents and blasting techniques work safety and hygiene with explosives. It is governed by current trends in the art, great emphasis is placed on the use of modern means of blasting techniques. In the course they are also discussed legislative provisions dealing with blasting and work safety during blasting.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět seznamuje posluchače s prováděním trhacích prací včetně zásadních otázek bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů. Charakterizuje rozdělení trhacích prací, prostředky trhací techniky a bezpečnost a hygienu práce s výbušninami. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice, velký důraz je kladen na používání moderních prostředků trhací techniky. V rámci předmětu jsou také probírány legislativní předpisy zabývající se problematikou trhacích prací a bezpečností práce při trhacích prací. Velký důraz je kladen na škodlivé účinky trhacích prací a odvětrání zplodin po trhací práci v hlubinném hornictví, nebo podzemním stavitelství.

Compulsory literature:

STIG O. Olofsson: Applied explosives technology for construction and mining, Applex AB, Ärla, ISBN 91-7970-63-7, 304 s. ROY, Pijush Pal. Rock blasting: effects and operations. Leiden: A.A. Balkema, c2005. ISBN 04-1537-230-5. B.A. KENNEDY.: Surface Mining - 2nd ed.. - Littleton : Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1990 - xi, 1194 s. : il., mapy ISBN 0-87335-102-9 (váz.)978-0-87335-102-7

Recommended literature:

ISEE blasters' handbook. 18th edition. Cleveland: International Society of Explosives Engineers, 2011. ISBN 978-1-892396-19-8. ÖZBAYOGLU, Gülhan, ed. Proceedings of the Eighteenth International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2003: Antalya, Turkey, 10-13 June 2003. Ankara: Chamber of Mining Engineers of Turkey, c2003. ISBN 975-395-605-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

účast na konzultaci ústní zkouška

E-learning

Other requirements

vypracování rešerše zadané problematiky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Basic legislation on blasting and the use of explosives Basic concepts of blasting, classification and characteristics of BO, storage of explosives. Blasting agents, their characteristics and handling. Blasting equipment, construction and classification of charges. Types of detonation of explosive charges - electric, non-electric, electronic and others. Modern blasting equipment. Safety and hygiene of work with explosives. Determination of basic parameters of screen, line, area and combined blasting. Design of large scale blasting operations. Harmful effects of explosion (pressure wave, material spillage, toxicity of fumes, seismic effects).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.