542-0919/03 – Trhací práce (TP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje posluchače s prováděním trhacích prací včetně zásadních otázek bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů. Charakterizuje rozdělení trhacích prací, prostředky trhací techniky a bezpečnost a hygienu práce s výbušninami. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice, velký důraz je kladen na používání moderních prostředků trhací techniky. V rámci předmětu jsou také probírány legislativní předpisy zabývající se problematikou trhacích prací a bezpečností práce při trhacích prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s prováděním trhacích prací včetně zásadních otázek bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů. Charakterizuje rozdělení trhacích prací, prostředky trhací techniky a bezpečnost a hygienu práce s výbušninami. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice, velký důraz je kladen na používání moderních prostředků trhací techniky. V rámci předmětu jsou také probírány legislativní předpisy zabývající se problematikou trhacích prací a bezpečností práce při trhacích prací. Velký důraz je kladen na škodlivé účinky trhacích prací a odvětrání zplodin po trhací práci v hlubinném hornictví, nebo podzemním stavitelství.

Povinná literatura:

MIKOLÁŠ, Milan. Trhací práce pro povrchové dobývání a BP. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3297-5. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. STIG O. Olofsson: Applied explosives technology for construction and mining, Applex AB, Ärla, ISBN 91-7970-63-7, 304 s.

Doporučená literatura:

DOJČÁR, O.: Trhacia technika. Ostrava: Montanex, 1996. 421 s. ISBN 80-85780-69-0. MÜNCNER, E. a kol.: Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov (TVO). 3.vyd. Banská Bystrica: SSTVP, 2011, 328 s. ISBN 80-968748-4. Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii / Vladimír Pravda, Jiří Bětík. - Jesenice u Prahy : Montanika, 2010. - 197 s.: barev. fot., tabulky, il., grafy, mapy; 31 cm, ISBN 978-80-254-8542-2 B.A. KENNEDY: Surface Mining - 2nd ed.. - Littleton : Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1990 - xi, 1194 s. : il., mapy ISBN 0-87335-102-9 (váz.)978-0-87335-102-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

účast na konzultaci ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování rešerše zadané problematiky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní legislativa týkající se trhacích prací a používání výbušnin Základní pojmy trhacích prací, rozdělení a charakteristika TP, skladování výbušnin. Prostředky trhací techniky, jejich vlastnosti a manipulace s nimi. Trhací technika, konstrukce a rozdělení náloží. Druhy roznětů trhavinových náloží – elektrický, neelektrický, elektronický a jiné. Moderní prostředky trhací techniky. Bezpečnost a hygiena práce s výbušninami. Stanovení základních parametrů clonových, řadových, plošných a kombinovaných odstřelů. Projektování trhacích prací velkého rozsahu. Škodlivé účinky výbuchu (vzd. tlak. vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.